Välkommen till Universitetskanslersämbetet

Vi granskar kvalitet i högre utbildning. Vi ansvarar för officiell statistik på högskoleområdet och ser till att universitet och högskolor följer lagar och regler. Vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.

Hitta snabbt

I fokus