Maj 2019
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 • 04

  juni 2019
  Årsrapporten presenteras - anmäl dig här!
  UKÄ bjuder in till frukostseminarium för att presentera vår Årsrapport. Välkommen den 4 juni till Stora Salen i Nalen. Frukost serveras från 8.30, presentationen börjar kl 9.
 • 20

  augusti 2019
  Studentdagen - En dag med fokus på Studentinflytande, studenträtt och utbildningskvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vill bjuda in dig som är studentkårsaktiv till en heldagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete. Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer.
 • 2019-05-22 Aktuellt
  Breddad rekrytering och digitalisering är två framtidsutmaningar som sticker ut i kartläggningen av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Nästa steg är fördjupande intervjuer med sju utvalda lärosäten. UKÄ:s regeringsuppdrag om högskolepedagogisk utveckling genomförs i tät kontakt med sektorn, bland annat på Includekonferensen i Karlstad.
 • 2019-05-16 Aktuellt
  Nu finns nya tabeller om prestationsgraden och examensfrekvens i högskoleutbildningen på grundnivå och avancerad nivå. De visar bland annat att studenterna har blivit bättre på att ta sina poäng och att examensfrekvensen är relativt stabil.
 • 2019-05-09 Aktuellt
  UKÄ har tagit fram en ny exportfunktion, en anpassad export, i statistikdatabasen. Med den anpassade exporten kan tidsserier exporteras från databasen på ett enklare sätt. Det är också möjligt att filtrera statistik efter till exempel lärosäten eller kön.