Maj 2019
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  • 2019-05-16 Aktuellt
    Nu finns nya tabeller om prestationsgraden och examensfrekvens i högskoleutbildningen på grundnivå och avancerad nivå. De visar bland annat att studenterna har blivit bättre på att ta sina poäng och att examensfrekvensen är relativt stabil.
  • 2019-05-09 Aktuellt
    UKÄ har tagit fram en ny exportfunktion, en anpassad export, i statistikdatabasen. Med den anpassade exporten kan tidsserier exporteras från databasen på ett enklare sätt. Det är också möjligt att filtrera statistik efter till exempel lärosäten eller kön.
  • 2019-05-07 Aktuellt
    Andelen kvinnor bland professorerna har ökat med tio procentenheter jämfört med 2008, då den var 19 procent. Sedan 2008 har antalet kvinnor bland professorerna ökat från cirka 790 till 1 510 heltidsekvivalenter.