April 2019
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • 2019-04-17 Aktuellt
    Mellan 2017 och 2018 minskade både antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå samt antalet doktorander. Det visar ny statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av UKÄ.
  • 2019-04-16 Aktuellt
    Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Nu har lärosätena ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.
  • 2019-04-11 Aktuellt
    Den 16 april släpps de första resultaten från UKÄ:s omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. Vi ställde tre frågor om utvärderingen till Lisa Jämtsved Lundmark, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.