Maj 2020
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Högskolebloggen

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Läs inläggen
  • 2020-05-27 Aktuellt
    Den nya statistikprodukten ska komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning. Bakgrunden är att UKÄ:s uppdrag utvidgats i och med ansvaret för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet, och att statistik om framför allt forskningsoutput har identifierats som en vit fläck.
  • 2020-05-19 Aktuellt
    UKÄ har haft ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera om försöksverksamheten med övningsskolor inom lärar- och förskollärarutbildningarna bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).Vi kontaktade Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Malmö universitet för att höra hur de tänker kring försöksverksamhetens betydelse och användning framöver.
  • 2020-05-08 Aktuellt
    På grund av coronavirusets spridning kommer utvärderingen av vissa utbildningar att skjutas fram.