Februari 2019
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
  • 2019-02-14 Aktuellt
    Kristina Tegler Jerselius är projektledare för UKÄ:s utökade uppdrag med att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Vi ställde tre frågor till henne om vad UKÄ:s uppgift egentligen innebär.

  • 2019-02-14 Aktuellt
    UKÄ startar nu processen för att återigen kunna ingå i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education. Första steget är att genomgå en extern utvärdering för medlemskap.
  • 2019-02-14 Aktuellt
    Som en del i UKÄ:s kontinuerliga förbättringsarbete har UKÄ nu uppdaterat sin vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete. I vägledningen finns all information om hur granskningen går till och alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.