Välkommen till Universitetskanslersämbetet Välkommen till UKÄ

Vi granskar kvalitet i högre utbildning. Vi ansvarar för officiell statistik på högskoleområdet och ser till att universitet och högskolor följer lagar och regler. Vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.

Hitta snabbt

Det här händer på UKÄ

I fokus