Vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle

Viktigt just nu

Årsrapport 2022

Universitetskanslersämbetets årsrapport 2022 ger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling.

Fokus kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är centralt för högskolans uppdrag och är ett område som drar till sig ett stort intresse från politik och intresseorganisationer.

Coronaviruset och högskolan

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna.

Högskolebloggen

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.