December 2019
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Högskolebloggen

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Läs inläggen
  • 2019-12-11 Aktuellt
    Under december beviljades Högskolan Kristianstad examenstillstånd för forskarutbildning inom området vårdvetenskap och området pedagogiskt arbete. Det innebär att samtliga statliga högskolor i Sverige nu har tillstånd att bedriva forskarutbildning inom minst ett forskningsområde.
  • 2019-12-10 Aktuellt
    Den 10 december överlämnade Skolverket sin senaste prognos för behovet av lärare 2019-2033 till regeringen. Prognosen har tagits fram i samverkan med UKÄ och SCB. UKÄ har bidragit med en sammanställning av sökande, antagna och examinerade från lärarutbildningen till och med år 2018.
  • 2019-12-03 Aktuellt
    UKÄ fick förra året ett regeringsuppdrag att kartlägga lärosätenas pedagogiska utvecklingsarbete. Den 18 december publicerar vi vår slutredovisning. Vi frågade en professor, en pedagogisk ambassadör och UKÄ:s generaldirektör om deras förhoppningar på uppdraget.