Juni 2020
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Högskolebloggen

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Läs inläggen
  • 2020-06-01 Aktuellt
    Rättssäker examination är en vägledning om vad som gäller bland annat kring examination, betyg och kursplaner. Nu finns en sammanfattning av vägledningen översatt till engelska.
  • 2020-05-27 Aktuellt
    Den nya statistikprodukten ska komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning. Bakgrunden är att UKÄ:s uppdrag utvidgats i och med ansvaret för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet, och att statistik om framför allt forskningsoutput har identifierats som en vit fläck.
  • 2020-05-19 Aktuellt
    UKÄ har haft ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera om försöksverksamheten med övningsskolor inom lärar- och förskollärarutbildningarna bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).Vi kontaktade Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Malmö universitet för att höra hur de tänker kring försöksverksamhetens betydelse och användning framöver.