Nyhet 18 april 2024 Kl 11.19

Många freemover-studenter stannar i Sverige och bidrar till svensk kompetensförsörjning

Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

I den här rapporten har vi undersökt de inresande studenterna på generella masterprogram läsåren 2011/12–2019/20. Vi har undersökt de inresande studenter som ordnar sina studier på egen hand utanför ramen av utbytesavtal, de så kallade freemover-studenterna. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz vilket direkt påverkade sammansättningen av freemover-studenter på masterutbildningar. Sedan läsåret 2011/12 har andelen studenter från Asien ökat successivt och utgjorde 2019/20 46 procent av de 7 250 nya freemover-studenterna på masterprogram.

Hög etablering bland de som stannar i Sverige

Freemover-studenterna som bodde kvar i Sverige tre år efter examen utgör en viktig komponent av kompetensförsörjningen, inte minst inom sektorer som behöver kvalificerad arbetskraft och där behovet bara kommer öka. Freemover-studenterna, och framför allt de som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz, utgör en stor andel av studenterna på utbildningar med inriktningen teknik.

Vi ser bland annat att

  • freemover-studenter framförallt läser masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap
  • freemover-studenter har generellt högre kvarvaro på utbildningen och högre examensfrekvens än svenska studenter
  • kvarvaron och examensfrekvensen har minskat över tid för vissa grupper av betalande freemover-studenter
  • freemover-studenterna utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen, framförallt bland dem som läst teknik, hälso- och sjukvård eller naturvetenskap.

Läs rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten. Pdf, 794 kB.

Läs tabellbilagan till rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten. Excel, 180 kB.

Sidan publicerades den 18 april 2024