Om webbplatsen

Läs om tillgänglighet på uka.se, hur du kontaktar oss och om hur kakor fungerar. Här förklarar vi också hur vi hanterar dina personuppgifter.

UKÄ:s webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande – Dela Lika 2.5 Sverige-licens.

All text på webbplatsen omfattas av upphovsrätten men texterna får kopieras, återanvändas och bearbetas förutsatt att du anger källan. Ange även den sida där texten återfanns och datum. Bilder och videoklipp får inte kopieras eller återanvändas utan skriftligt medgivande.

Om du vill publicera eller kopiera material från denna webbplats

Kontakta oss med e-post till registrator@uka.se.

Kakor

På uka.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Nödvändiga kakor hjälper till så att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. En kaka, eller cookie, är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Olika sorters kakor

Det finns två sorters kakor:

 1. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator, surfplatta eller telefon under en längre tid för att du inte ska behöva göra om inställningar eller se informationsrutor flera gånger. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.
 2. Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden du är inne på en webbsida lagras den temporärt på den enheten du surfar från. Den används för att bland annat underlätta navigering och när du använder e-tjänster. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information som till exempel namn eller mejladress sparas om dig.

Det finns förstapartskakor och tredjepartskakor.

 • Förstapartskakor sätts av den webbplats som du är inne på. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor.
 • Om webbplatsen använder externa tjänster kan dessa ha egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor.

Allmän information om kakor och elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats pts.se.

De här förstapartskakorna finns på uka.se

Kaka

Varaktighet

Syfte med kakan

JSESSIONID

Session

Cookien används för att knyta användaren till en session, alltså ditt besök. Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren.

SiteVisionLTM

Session

Sitevision Cloud använder den unika cookien SiteVisionLTM för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska kommunicera med.

sv-cookie-consent

12 månader

Lagrar cookie-samtycke.

DDoS-skydd

Session

Cookien (_tpc_persistance) sätts för att hålla ordning på vilken bakomliggande server eller miljö som klientens trafik ska till.

BBN{8 / 11 hexadecimal characters}

Session

Användarspecifika cookies, som används av BOT- och WAF-funktionen i skyddet.

RF-user-consent

12 månader

Används för att hålla koll på om funktionella cookies accepterats vilket är en förutsättning för att använda ReadSpeaker-funktionen.

Hantera dina kakor

Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina kakinställningar.

Hantera tredjepartskakor

Vill du inte spara tredjepartskakor kan du hantera eller blockera kakor genom din webbläsare. De flesta webbläsare går att konfigurera så att du helt kan blockera användningen av kakor. Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att du aktivt får acceptera varje gång en webbplats skickar en ny kaka till din dator. Hur du gör de här inställningarna skiljer sig mellan de olika webbläsarna.

Rätten att klaga

Är det något du tycker saknas i hanteringen av dina kakor har du rätt att klaga hos Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för hanteringen av kakor.

Gå till Post- och telestyrelsens webbplats pts.se.

Friskrivningsklausul

Om de tryckta texterna från UKÄ, till exempel rapporter, skiljer sig från texterna som finns i pdf-format på webbplatsen så gäller de senare.

Universitetskanslersämbetet tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på webbplatser som vi hänvisar till.

Personuppgifter och GDPR

UKÄ hanterar de personuppgifter som du lämnar i till exempel formulär här på webbplatsen. Du har givetvis rätt att begära ut den information som vi har lagrat om dig och att begära rättelse av denna.

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Sverige har även beslutat om kompletterande nationell lagstiftning, bland annat genom dataskyddslagen (2018:218) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Samma dag upphävdes personuppgiftslagen PuL (1998:204).

I vilka situationer lämnar du personuppgifter till UKÄ?

När du kontaktar oss lämnar du personuppgifter till myndigheten. Vi behöver då spara och behandla dina personuppgifter. Du lämnar personuppgifter när du exempelvis:

 • skickar ett e-postmeddelande till UKÄ
 • skickar en fråga till UKÄ via formuläret ”Fråga juristerna” på webbplatsen
 • gör en anmälan till UKÄ via formuläret ”Webbanmälan av ett tillsynsärende” på webbplatsen
 • anmäler dig till konferenser och andra evenemang som UKÄ arrangerar
 • beställer tryckt material
 • prenumererar på UKÄ:s nyhetsbrev via e-post
 • söker ett jobb via webbplatsen
 • lämnar referenser åt en arbetssökande hos oss via digital referenstagning
 • skapar en inloggning för någon av de tjänster som du når via webbplatsen till exempel UKÄ Direkt och UKÄ Bedömarvy
 • ansöker om examenstillstånd

Hur behandlar vi dina personuppgifter som du har lämnat?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och andra personuppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss. Ändamålet med behandling är att hantera och utföra de uppgifter som vi har. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att vi utför en uppgift av allmänt intresse, men kan också vara som ett led i vår myndighetsutövning, för att fullgöra ett avtal eller att du lämnat ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras i enlighet med gällande regelverk för allmänna handlingar eller i övrigt när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar därmed inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med att du lämnar personuppgifterna. Vi har dock avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att myndigheten är skyldig att göra så enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Kontakta oss, helst med e-post. Ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Registerutdraget sänds i normalfallet kostnadsfritt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om din begäran är komplicerad kan det dock ta längre tid, och om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får UKÄ ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du kan även kontakta oss om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dina personuppgifter flyttas. Vi vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bland annat allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring.

Gå till sidan Kontakta oss för att hitta kontaktvägar till oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om dina rättigheter i artikel 12-22 i dataskyddsförordningen eller på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.

Till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats imy.se.

Tillgänglighetsredogörelse

Universitetskanslersämbetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda uka.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns hinder eller brister på uka.se så att vi kan åtgärda dem. Använd gärna funktionen Vad kan vi förbättra på webbplatsen som finns längre ner på den här sidan.

Kontakta oss på det sätt som passar dig

Du kan använda funktionen Vad kan vi förbättra på webbplatsen som finns längre ner på den här sidan. Om du gör det och vill att vi ska kontakta dig så ska du skriva dina kontaktuppgifter i formuläret.

Du är också varmt välkommen att skicka e-post till oss. Skriv i så fall gärna ordet Tillgänglighet i ärenderaden.

Mejla till kom@uka.se.

Du kan ringa till vår växel och be att få prata med någon på kommunikationsenheten.

Ring vår växel: 08-563 085 00.

uka.se är en ny webbplats

Vi publicerade den här webbplatsen den 1 februari 2023. Vi kommer att kontrollera tillgängligheten med start sommaren 2023. Fram tills dess kan vi bara redogöra för de brister och hinder i tillgängligheten som vi redan känner till.

Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi arbetar för att uka.se ska vara så tillgänglig som möjlig men vi är medvetna om att det finns brister.

Just nu arbetar vi med de här tillgänglighetsproblemen på sidan Högskolekollen:

 • Svårigheter att navigera med tangentbord
 • Svårigheter att använda funktioner som till exempel "avancerade filter" och "visa favoriter" med tangentbord
 • Länktexter som kan verka förvirrande

Högskolekollen har också sporadiska driftstörningar och fungerar ibland inte korrekt. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt. 

Till sidan Högskolekollen.

Just nu arbetar vi med de här tillgänglighetsproblemen med Högskolan i siffror:

 • Fungerar inte med skärmuppläsare
 • Vissa länkar och interaktiva element går inte att nå med tangentbord. Det är till exempel en ologiskt tabbordning i formuläret i export
 • Maskinläsbara etiketter saknas på vissa interaktiva element, som till exempel sök och rullgardinsmenyer
 • Formulären är inte helt tillgängliga
 • Formulär saknar klickbara fältetiketter för att särskilja inmatningsfält

Till sidan Högskolan i siffror.

Otillgängliga rapporter i PDF-format

Våra rapporter är ofta publicerade i pdf-format. Många har inte genomgått en tillgänglighetskontroll.

Öppna länkar i ny flik

Alla våra länkar går att öppna i ny flik. Om länken presenteras som en bild eller en puff fungerar rubriken i bilden eller i puffen som en länk.

Användning utan synförmåga

Det finns formulär som kan vara svåra att använda med skärmläsare när det finns felmeddelanden.

Tillgänglighetsproblem vi arbetar med just nu

Våra dokument brister i tillgänglighet. Många är publicerade för flera år sedan – utan att ha genomgått en tillgänglighetskontroll. Vi arbetar för att ta fram en lösning för att kunna publicera bland annat våra rapporter och beslut på ett tillgängligt sätt.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024