eDiarium

Sök bland våra publicerade ärenden.

Sök bland våra publicerade dokument.

Vårt diarium innehåller uppgifter om ett urval av myndighetens diarieförda ärenden och dokument från och med den 1 januari 2019. I dagsläget publiceras här ärenden som rör bland annat remisser, regeringsuppdrag och analyser om högskolesektorn.

Vissa ärenden och dokument finns inte här. Det gäller bland annat ärenden som rör anmälningar mot lärosäten och interna ärenden.

Dokumenten i ett ärende anger vad det är för typ av handlingar som finns i ärendet.

Du kan söka på ärenden utifrån:

  • Ärendenummer
  • Datum
  • Ord i ärendets titel
  • Process (eller typ av ärende)

Du kan söka på dokument utifrån:

  • Dokumentnummer
  • Registreringsdatum
  • Ord i dokumentets titel
  • Avsändare respektive mottagare

Ärendetiteln respektive dokumenttiteln beskriver kortfattat vad ärendet eller dokumentet handlar om. Ett tips är därför att söka på ord som du tror borde finnas med i titeln.

Om avsändare eller mottagare till en handling är en myndighet, ett företag eller en organisation visas namnet i diariet. Namn på privatpersoner publiceras inte.

Vill du ta del av någon handling i våra ärenden?

Mejla registrator@uka.se.

Uppge aktuellt ärendenummer (till exempel 111-00321-23) och vad du vill ta del av. Du kan även kontakta registrator om du vill ta del av en handling som inte är publicerad här.