Lättläst om Universitetskanslersämbetet

Här kan du läsa om oss.

UKÄ är en statlig myndighet,

Det är regeringen som styr vår verksamhet.

Vi granskar kvaliteten i högre utbildning.

Vi granskar också lärosätenas egna system för kvalitetssäkring.

Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle

att högskoleutbildning håller hög kvalitet.

Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan.

Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet.

Vi ser också till så att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Du kan anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag.

Läs mer om universitet och högskolor.

Kontakta oss

Du kan ringa till oss via vår växel 08-563 085 00

eller skriva till vår e-postadress registrator@uka.se.

Sidan uppdaterades den 3 oktober 2023