Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör och vägledningar för uppföljning efter en granskning. Det finns också mallar för självvärderingar och ansökningsmallar för ansökan om prövning av examenstillstånd.

Vägledningar

Mallar

Ett av underlagen som UKÄ använder vid sina granskningar är universitetets eller högskolans självvärdering. I självvärderingen ska lärosätet med konkreta exempel beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna. Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i respektive vägledning.

Här kan ditt lärosäte ladda ner respektive mall för självvärdering. Här finns också ansökningsmallar för ansökan om examenstillstånd.

För granskningar som startar 2024 har UKÄ valt att inte ha någon mall. Valet är grundat i önskan att ge lärosätena handlingsutrymme och flexibilitet. Självvärderingen får struktureras på det vis lärosätet finner lämpligt för att på bästa sätt beskriva sin organisation. Det är dock viktigt att samtliga bedömningsgrunder adresseras. Se Vägledningen för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning och forskning för vidare instruktioner.

 

Försättsblad för bilagor till självvärdering Excel, 12 kB.

Mall för åtgärdsredovisning vid uppföljning Word, 107 kB.

För granskningar som startar 2024 har UKÄ valt att inte ha någon mall. Valet är grundat i önskan att ge lärosätena handlingsutrymme och flexibilitet. Självvärderingen får struktureras på det vis lärosätet finner lämpligt för att på bästa sätt beskriva sin organisation. Det är dock viktigt att samtliga bedömningsgrunder adresseras. Se Vägledningen för granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning och forskning för vidare instruktioner.

 

Mall för åtgärdsredovisning vid uppföljning Word, 66 kB.

Självvärderingsmallarna för utbildningsutvärderingar ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Självvärderingsmall för kommande utbildningsutvärdering kommer publiceras här i samband med respektive utvärderings start.

Mall för självvärdering till utvärdering av utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen Word, 63 kB.

Mall för bilaga till självvärderingen utvärdering av utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen - Personalresurser Excel, 14 kB.

Sidan uppdaterades den 15 maj 2024

Etiketter: Vägledning Mall