Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör och vägledningar för uppföljning efter en granskning. Det finns också mallar för självvärderingar och ansökningsmallar för ansökan om prövning av examenstillstånd.

Vägledningar

Mallar

Ett av underlagen som UKÄ använder vid sina granskningar är universitetets eller högskolans självvärdering. I självvärderingen ska lärosätet med konkreta exempel beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna. Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i respektive vägledning.

Här kan ditt lärosäte ladda ner respektive mall för självvärdering. Här finns också ansökningsmallar för ansökan om examenstillstånd.

Självvärderingsmallarna för utbildningsutvärderingar ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Självvärderingsmall för kommande utbildningsutvärdering kommer publiceras här i samband med respektive utvärderings start.

 

 

UKÄ:s samarbetsyta

UKÄ:s samarbetsyta är det nya systemet både för dig som är bedömare. Kontakta din ansvariga utredare vid UKÄ om du inte har fått inloggningsuppgifter eller om du behöver hjälp.

Gå till sidan Samarbetsyta UKÄ för att logga in.

Sidan uppdaterades den 22 september 2023

Etiketter: Vägledning Mall