Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör. Det finns också mallar för självvärderingar och ansökningsmallar för ansökan om prövning av examenstillstånd.

Vägledningar

Vägledningarna riktar sig till universiteten och högskolorna. Där finns alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver självvärderingarna. Det finns också en vägledning för att ansöka om examenstillstånd och en vägledning för omprövning av beslut. För våra tematiska utvärderingar tas det fram en specifik vägledning för varje utvärdering.

De juridiska vägledningarna är avsedda att ge stöd i högskolejuridiska frågor.

Mallar

Ett av underlagen som UKÄ använder vid sina granskningar är universitetets eller högskolans självvärdering. I självvärderingen ska lärosätet med konkreta exempel beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna. Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i respektive vägledning.

Här kan ditt lärosäte ladda ner respektive mall för självvärdering. Här finns också ansökningsmallar för ansökan om examenstillstånd.

Självvärderingsmallarna för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Självvärderingsmall för kommande utbildningsutvärdering kommer publiceras här inom kort.

Mall åtgärdsredovisningsmall 7-9 ämneslärare Word, 65 kB.

Mall åtgärdsredovisningsmall GY ämneslärare Word, 65 kB.

Lärartabell uppföljning-ämneslärare Excel, 13 kB.

Mall för uppföljning yrkeslärare Word, 65 kB.


Registrera uppgifter i UKÄ direkt

Du som ska registrera uppgifter till oss gör det via vår portal UKÄ direkt.

Gå till UKÄ direkt

Sidan uppdaterades den 21 mars 2023

Etiketter: Vägledning Mall