Pressrum

Här finns våra pressbilder och kontaktuppgifter till presstjänsten.

Du når UKÄ:s presstjänst under kontorstid genom att ringa: 08-563 086 33. Eller skriva till vår e-postadress press@uka.se.

Presstjänsten är tillgänglig måndag-fredag 8.00-15.30.

Fredag 7 april (Långfredag) Stängt
Måndag 10 april (Annandag påsk) Stängt
Måndag 1 maj (1 maj) Stängt
Torsdag 18 maj (Kristi himmelsfärdsdag) Stängt
Fredag 19 maj (Klämdag) Stängt
Tisdag 6 juni (Nationaldagen) Stängt
Fredag 23 juni (Midsommarafton) Stängt
Fredag 3 november (Allhelgonaafton) Öppet kl. 8-11.30
Måndag 25 december (Juldagen) stängt
Tisdag 26 december (Annandag jul) stängt

<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d97"><div id="Text1"><!-- Text 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Logotyp">Logotyp</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d72"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Symbolen i logotypen visar på UKÄ:s tre huvudsakliga uppgifter: tillsyn, kvalitetssäkring samt statistik och uppföljning av högre utbildning. Logotypen symboliserar även kunskap, integritet och rättssäkerhet.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d73"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-EPSformatfortryck">EPS-format för tryck</h3><p class="hiq-p">Vektorbaserad grafik, vilket möjliggör förstoring utan begränsning. <br/>Färgrymden är CMYK. Används vid tryck.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6b99b3671842cae77094f4/1667216439896/uka-logotyp-cmyk-sve.eps">Ladda ner logotypen i eps-format</a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-JPGformatforwebbpublicering">JPG-format för webbpublicering</h3><p class="hiq-p">Pixelbaserad grafik, vilket inte möjliggör förstoring. Färgrymden är sRGB. <br/>Används för skärm. Upplösningen är 300 dpi.</p><p class="hiq-p"><a href="/images/18.6b99b3671842cae77094f6/1667216510135/UKA-logotyp-rgb-sve.jpg">Ladda ner logotypen i jpg-format</a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-Hanteringavlogotypen">Hantering av logotypen</h3><p class="hiq-p">Det är inte tillåtet att skapa egna versioner av logotypen och den får aldrig förvrängas. Minsta tillåtna bredd är 45 mm. Detta för att logotypen alltid ska vara tydlig.</p><h4 class="hiq-h4" id="h-Frizon">Frizon</h4><p class="hiq-p">Bokstaven U i logotypen visar på den frizon (luft) som logotypen ska ha runtom sig. Detta för att synas klart och tydligt och inte konkurrera med annan grafik, text eller bild.</p></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d76"><div id="Bild"><!-- Bild --></div><img alt="Så används UKÄ:s logotype" class="sv-noborder" style="max-width:480px;max-height:216px;" srcset="/images/18.6b99b3671842cae7709504/1667216703474/x160p/logotyp-instruktion.jpg 160w, /images/18.6b99b3671842cae7709504/1667216703474/x320p/logotyp-instruktion.jpg 320w, /images/18.6b99b3671842cae7709504/1667216703474/logotyp-instruktion.jpg 480w" sizes="100vw" src="/images/18.6b99b3671842cae7709504/1667216703474/logotyp-instruktion.jpg" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d77"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-Engelskversion">Engelsk version</h3><p class="hiq-p">Används i internationella sammanhang och när merparten av målgruppen inte är svensktalande.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.6b99b3671842cae770952b/1667217356017/uka-logotype-cmyk-eng.eps">Engelsk logotyp i eps-format</a></p><p class="hiq-p"><a href="/images/18.6b99b3671842cae770952d/1667217380812/UKA-logotype-rgb-eng.jpg">Engelsk logotyp i jpg-format</a></p><h3 class="hiq-h3" id="h-FragoromUKAslogotyp">Frågor om UKÄ:s logotyp?<br/></h3><p class="hiq-p">För svartvit/negativ logotyp eller frågor om logotyopen och dess användning, välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen på e-post: <a href="mailto:registrator@uka.se">registrator@uka.se</a></p></div></div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d7c"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Pressbilder">Pressbilder</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d7d"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här kan du ladda ner bilder på UKÄ:s chef och avdelningschefer.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d7e"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Bilderna på denna sida får publiceras utan kostnad i samband med redaktionell text, bild eller film om UKÄ och vår verksamhet. Bilderna får endast användas i journalistiskt syfte och fotografens namn ska anges.</p><p class="hiq-p">Reproduktion i reklam, marknadsföring eller andra kommersiella sammanhang är inte tillåten, inte heller privat publicering. Bilderna får inte genomgå datamanipulation eller annan förvrängning.</p><h3 class="hiq-h3" id="h-AnnikaPontentfgeneraldirektor">Annika Pontén, tf generaldirektör:</h3></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" style="width:250px" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d80"><div id="Bild"><!-- Bild --></div><img alt="Annika Pontén" class="sv-noborder" style="max-width:1280px;max-height:1920px;" srcset="/images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x160p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 160w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x320p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 320w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x480p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 480w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x640p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 640w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x800p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 800w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x960p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 960w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/x1120p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 1120w, /images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg 1280w" sizes="100vw" src="/images/18.75d7a721187230f067b2e93/1680689010350/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin3.jpg" /></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" style="width:250px" id="svid12_75d7a721187230f067b2e9d"><div id="Bild5"><!-- Bild 5 --></div><img alt="Annika Ponten. Foto: Eva Dahlin" class="sv-noborder" style="max-width:1920px;max-height:1280px;" srcset="/images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x160p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 160w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x320p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 320w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x480p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 480w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x640p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 640w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x800p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 800w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x960p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 960w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x1120p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1120w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x1280p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1280w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x1440p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1440w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x1600p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1600w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/x1760p/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1760w, /images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg 1920w" sizes="100vw" src="/images/18.75d7a721187230f067b2e92/1680689010271/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin2.jpg" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d81"><div id="Text1"><!-- Text 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/images/18.75d7a721187230f067b2e99/1680689077896/AnnikaPonten-foto_EvaDahlin_HD3.jpg" rel="external">Ladda ned porträttbild på tf GD Annika Pontén.</a> Vid användning var vänlig uppge fotograf: Eva Dahlin.</p><h3 class="hiq-h3" id="h-Avdelningschefer">Avdelningschefer</h3></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d83"><div id="Bild1"><!-- Bild 1 --></div><img alt="Karin Järplid" class="sv-noborder" style="max-width:160px;max-height:158px;" src="/images/18.659c83de1876f03f3964595/1681821197993/web-viveka-persson_160x160.jpg" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d84"><div id="Text2"><!-- Text 2 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/images/18.659c83de1876f03f3964597/1681821217887/viveka-persson_foto_EvaDahlin.jpg">Ladda ned bild på Viveka Persson, tf chef på utvärderingsavdelningen.</a> Vid användning var vänlig uppge fotograf: Eva Dahlin.</p></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d86"><div id="Bild2"><!-- Bild 2 --></div><img alt="Christian Sjöstrand" class="sv-noborder" style="max-width:160px;max-height:160px;" src="/images/18.6b99b3671842cae77095b1/1667218224770/christian-sjostrand-liten-foto-pernilla-ahlsen.png" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d87"><div id="Text3"><!-- Text 3 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/images/18.6b99b3671842cae7709783/1667219300712/christian-sjostrand-foto-pernilla-ahlsen.jpg">Ladda ned bild på Christian Sjöstrand, chef på juridiska avdelningen.</a> Vid användning var vänlig uppge fotograf: Pernilla Ahlsén.</p></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d89"><div id="Bild4"><!-- Bild 4 --></div><img alt="Marie Kahlroth" class="sv-noborder" style="max-width:160px;max-height:160px;" src="/images/18.659c83de1876f03f3964590/1681820560346/web-marie-kahlroth_160x160.jpg" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d8a"><div id="Text4"><!-- Text 4 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/images/18.659c83de1876f03f3964592/1681820584483/marie-kahlroth_foto_EvaDahlin.jpg" rel="external">Ladda ned bild på Marie Kahlroth, tf chef på analysavdelningen.</a> Vid användning var vänlig uppge fotograf: Eva Dahlin.</p></div></div> <div class="sv-image-portlet sv-portlet" id="svid12_659c83de1876f03f3964552"><div id="Bild3"><!-- Bild 3 --></div><img alt="" class="sv-noborder" style="max-width:160px;max-height:160px;" src="/images/18.659c83de1876f03f3964551/1681820190426/web-peter-wikhagen_160x160.jpg" /></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_193f86fb185be594c1b3d8d"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/images/18.659c83de1876f03f396454c/1681819863580/peter-wikhagen_foto_EvaDahlin.jpg" rel="external">Ladda ned bild på Peter Wikhagen, chef på avdelningen för verksamhetsstöd.</a> Vid användning var vänlig uppge fotograf: Eva Dahlin.</p></div></div>

Sidan uppdaterades den 31 januari 2023