Nyhet 27 mars 2024 Kl 15.36

Något fler studenter och underskott i utbildningsverksamheten för lärosätena under 2023

Under 2023 ökade antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad något. Sammantaget redovisade lärosätena ett negativt resultat på 0,5 miljarder och tre fjärdedelar av alla lärosäten gick med underskott inom utbildningsverksamheten. Det visar UKÄ:s genomgång av fjolårets årsredovisningar från statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har sammanställt uppgifter från årsredovisningarna som de statliga lärosätena samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har lämnat för 2023. Analysen innehåller en uppföljning av omfattningen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt en översiktlig ekonomisk uppföljning som bygger på uppgifter ur lärosätenas resultat- och balansräkningar.

Ökning med 1 700 helårsstudenter

Enligt årsredovisningarna fanns det 2023 totalt 320 100 helårsstudenter. Det är en ökning med 1 700 helårsstudenter jämfört med 2022. Ökningen beror framförallt på att de anslagsfinansierade studenterna blev fler – under 2023 ökade antalet med 1 600 till totalt 312 000 helårsstudenter. Samtidigt ökade antalet studieavgiftsskyldiga studenter med drygt 100 till 8 100 helårsstudenter.

Ekonomiskt underskott hos flera lärosäten

De 33 lärosäten som ingår i analysen redovisade tillsammans ett negativt ekonomiskt resultat på 0,5 miljarder kronor för 2023. Det negativa resultatet är en följd av ett underskott på 0,8 miljarder kronor inom verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisade lärosätena ett positivt resultat på 0,3 miljarder kronor.

Läs rapporten Lärosätenas årsredovisningar 2023: Något fler studenter och underskott i utbildningsverksamheten. Pdf, 337 kB.

Se figur- och tabellunderlag till rapporten. Excel, 89 kB.

Sidan uppdaterades den 4 april 2024