Podd 22 april 2024 Kl 11.04

Hur kommer AI att påverka högskolans utbildningar?

Vi lever just nu i en tid av digital strukturomvandling där den artificiella intelligensen (AI) knackar på i varje vrå och i Ämbetet tar vi fasta på ett regeringsuppdrag som UKÄ fick under 2023 och som nu mynnat ut i rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.

Program är inte atomen i högskoleutbildningar utan det är kurser. - Joakim Wernberg

Ja, hur påverkas högskolan av att AI både behöver skalas upp och ut bland utbildningarna? Vilken roll ska högskolan ha som kompetensförsörjare inom AI och hur ser framtidens kunskapsbehov ut? Till vår hjälp har Ämbetet bjudit in Niklas Odelberg från vår analysavdelning och Joakim Wernberg som är forskningsledare vid forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Det blir ett samtal om allt från hur högskolans utbildningsutbud behöver förändras för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov till om högskolan är bästa försörjare av AI-kompetens i bred mening.

Räcker det med att utbilda fler ingenjörer eller är det läs- och skrivkunnighet som behöver prioriteras? Både och kanske, eller något ytterligare!?

Sidan uppdaterades den 25 april 2024

Etiketter: Högskoleutbildning