Podd 8 februari 2024 Kl 07.30

Småländskt lärosäte blickar mot Europa

Podden Ämbetet beger sig till tändsticksstaden och träffar rektor Agneta Marell vid Jönköping University (Stiftelsen Högskolan i Jönköping). En stiftelsehögskola bestående av ett moderbolag och sex stycken aktiebolag som på småländskt vis drivs i en entreprenöriell anda med internationell utblick.

”När jag pratar entreprenörskap och företagande tänker jag att vi ligger i ju Småland och det finns en anledning till att hela JU tar sitt ursprung i den byggd där vi finns.”

Lärosätet bildades i sin nuvarande form 1994 och har idag cirka 14 000 studenter och bedriver både forskning och utbildning inom bland annat entreprenörskap, ljusdesign, hälsovetenskap och gjuteriteknik. Sommaren 2023 blev Jönköping University ett europauniversitet och ingår där tillsammans med nio andra europeiska lärosäten i alliansen EULiST (European Universities Linking Society and Technology) med syfte att öka studentmobiliteten och utveckla forsknings- och utbildningssamarbeten.

Läs mer om EULiST här.

Sidan publicerades den 8 februari 2024