Podd 19 december 2023 Kl 14.00

Forskarutbildningen i fokus

Hur mår svensk forskarutbildning? Under hösten 2023 skickade vi ett inspel till regeringens forskningsproposition där vi särskilt lyfter forskarutbildningen. I detta avsnitt av Ämbetet berättar tre medarbetare om innehållet i inspelet, samt ger en initierad bild av svensk forskarutbildning.

En förutsättning för att högskolan ska kunna bidra till kompetensförsörjningen på ett bra sätt både inom hälso- och sjukvård och inom skolan är ju att det finns en god tillgång till lärare i högskolan med vetenskaplig kompetens. Det är ju avgörande för kvalitén.

Annika Pontén

Under de senaste åren har vi tittat på drygt 150 forskarutbildningar i Sverige och i vårt inspel till regeringens forskningsproposition har vi bland annat funnit att det behövs en långsiktig förstärkning av finansieringen inom vissa delar av forskarutbildningen för att täcka upp kompetensförsörjningen inom framför allt hälso- och sjukvårdsområdet samt lärarområdet. Det är också läge att se över regleringen av forskarutbildningen, samt att reglerna för uppehållstillstånd för internationella doktorander. Ämbetet ställer också frågan hur kvalitén på svensk forskarutbildning är och vilka villkor som råder för doktorander i Sverige. Finns det för få eller för många forskarutbildade i Sverige idag? Hur ser det ut med rekryteringen till forskarutbildningen?

I avsnittet medverkar Kristina Sundberg från UKÄ:s utvärderingsavdelning, Ingrid Pettersson analysavdelningen och Annika Pontén ställföreträdande GD för UKÄ, vid tidpunkt för inspelningen.

Sidan uppdaterades den 22 december 2023

Etiketter: Forskarutbildning