Frågor och svar om studenträtt

Här hittar du vad som gäller juridiskt om bland annat antagning, behörighet, betyg och examination.

Illustration lagbok

Du kan läsa mer om vad som gäller bland annat kring examination, betyg och kursplaner i vägledningen Rättssäker examination.

Läs Rättssäker examination. Pdf, 560 kB.

Du kan även skicka in en enklare fråga om regler eller vad som gäller juridiskt i en situation vid ett universitet eller en högskola.

Gå till sidan Fråga juristerna.

<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_72ddc32918529b363f9d168"><div id="Text"><!-- Text --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Antagning">Antagning</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1709"><div id="Vadkravsforattbliantagentillgrundnivaavanceradnivaochforskarniva"><!-- Vad krävs för att bli antagen till grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1709 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad krävs för att bli antagen till grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><h4 class="hiq-h4" id="h-Grundniva">Grundnivå</h4><p class="hiq-p">Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.</p><h4 class="hiq-h4" id="h-Avanceradniva">Avancerad nivå</h4><p class="hiq-p">Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. För utbildning på avancerad nivå krävs grundläggande behörighet och även andra behörighetskrav. Kraven skiljer sig åt beroende på utbildning. Universiteten och högskolorna kan även ställa krav på särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.</p><h4 class="hiq-h4" id="h-Forskarniva">Forskarnivå</h4><p class="hiq-p">Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Högskolan får bara anta sökande som anställs som doktorand eller har någon annan form av studiefinansiering.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/">Läs om behörighet på Universitets- och högskolerådets webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e170a"><div id="Vartkanjagvandamigmedfragoromantagning"><!-- Vart kan jag vända mig med frågor om antagning? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e170a .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vart kan jag vända mig med frågor om antagning?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">För frågor som rör antagning till högskoleutbildning ska du vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. UHR är en statlig myndighet som samordnar antagningen till högskolan. De informerar om bland annat högskolestudier och meritvärdering samt ansvarar för högskoleprovet. UHR ansvarar också för webbplatserna antagning.se och studera.nu.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/">Till Universitets- och högskolerådets webbplats</a> <br/></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.antagning.se/">Till antagning.se</a></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.studera.nu/">Till studera.nu</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e170b"><div id="Kanettbeslutomantagningoverklagas"><!-- Kan ett beslut om antagning överklagas? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e170b .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Kan ett beslut om antagning överklagas?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslut som handlar om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan också överklagas dit. Däremot är det inte möjligt att överklaga beslut om urval till Överklagandenämnden för högskolan.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.onh.se/">Till Överklagandenämnden</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1542"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Behorighet">Behörighet</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1714"><div id="Vadarbehorighet"><!-- Vad är behörighet? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1714 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad är behörighet?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet. <br/></p><p class="hiq-p">Det finns nationella regler om behörighet i högskoleförordningen. Varje universitet och högskola kan även ha egna behörighetsregler och dessa ska framgå av en antagningsordning.</p><p class="hiq-p">Myndigheten som ansvarar för antagning och studieinformation är Universitets- och högskolerådet, UHR. UHR utfärdar föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/publikationer/lagar-och-regler-for-hogre-utbildning/Universitets--och-hogskoleradets-forfattningssamling/">Läs om föreskrifter på Universitets- och högskolerådets webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1715"><div id="Vadargrundlaggandebehorighet"><!-- Vad är grundläggande behörighet? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1715 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad är grundläggande behörighet?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">För att bli antagen till en högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper, så kallade behörighetskrav. För all högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet får du bland annat genom att du har en gymnasieexamen.</p><p class="hiq-p">Du kan komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg genom att till exempel läsa på komvux eller folkhögskola så att du får grundläggande behörighet. Läs mer om behörighet hos Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för antagning och studieinformation.</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Antagning-till-grundniva/">Läs om antagning till grundnivå på Universitets- och högskolerådets webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1716"><div id="Vadarsarskildbehorighet"><!-- Vad är särskild behörighet? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1716 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad är särskild behörighet?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">För att bli antagen till en högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper, så kallade behörighetskrav. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. De flesta utbildningar kräver förutom en grundläggande behörighet dessutom särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Om du till exempel söker en ekonomutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet. Myndigheten som ansvarar för antagning och studieinformation är Universitets- och högskolerådet, UHR. <br/></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Antagning-till-avancerad-niva/">Läs om särskild behörighet till avancerad nivå på UHR:s webbplats</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Antagning-till-forskarniva/">Läs om särskild behörighet till forskarnivå på UHR:s webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1561"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Urval">Urval</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1718"><div id="Hurgorsurvaletomdetarflersokandeandetfinnsstudieplatser"><!-- Hur görs urvalet om det är fler sökande än det finns studieplatser? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1718 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Hur görs urvalet om det är fler sökande än det finns studieplatser?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. De sökande delas först in i olika urvalsgrupper. Inom varje urvalsgrupp rangordnas sedan de sökande utifrån sina meriter, till exempel betyg från gymnasieskolan. De sökande som rangordnats högst ges tillträde till den sökta utbildningen.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1719"><div id="Farhogskolornahasarskildaantagningsprovforattgoraetturval"><!-- Får högskolorna ha särskilda antagningsprov för att göra ett urval? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1719 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Får högskolorna ha särskilda antagningsprov för att göra ett urval?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ja, högskolorna får använda särskilda prov som urvalsgrund till högst en tredjedel av platserna till en utbildning. Om det gäller antagning till en utbildning som leder till en konstnärlig examen får samtliga platser fördelas utifrån särskilda prov.</p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1580"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h1 class="hiq-h1" id="h-Examination">Examination</h1></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e171c"><div id="Harjagsomstudentrattattbytaexaminator"><!-- Har jag som student rätt att byta examinator? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e171c .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Har jag som student rätt att byta examinator?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ja, under vissa förutsättningar. En student som har underkänts på två prov på en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot ett sådant byte.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e171d"><div id="Harjagrattattskrivatentanpaannanort"><!-- Har jag rätt att skriva tentan på annan ort? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e171d .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Har jag rätt att skriva tentan på annan ort?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det finns ingen rätt att tentera på annan ort men utifrån regeln om myndigheters serviceskyldighet i förvaltningslagen kan det finnas skäl för universiteten och högskolorna att erbjuda en sådan möjlighet. Om studenten får möjlighet att tentera på annan ort får lärosätet inte ta ut en avgift.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e171e"><div id="Vadgalleromminexaminatorochminhandledareharolikaasikteromminuppsats"><!-- Vad gäller om min examinator och min handledare har olika åsikter om min uppsats? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e171e .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad gäller om min examinator och min handledare har olika åsikter om min uppsats?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det är examinator som sätter betyg på en kurs. Efter att handledaren har gett klartecken till uppsatsen bör examinatorn inte kräva stora förändringar för att godkänna uppsatsen. Det finns inga regler om detta men tydliga kriterier för bedömningen och en bra dialog mellan handledaren och examinatorn kan undvika att sådana situationer uppstår.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e171f"><div id="Hurlangtidfarenexaminatortapasigattrattaententa"><!-- Hur lång tid får en examinator ta på sig att rätta en tenta? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e171f .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Hur lång tid får en examinator ta på sig att rätta en tenta?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det finns inga nationella bestämmelser om rättningstider. En utgångspunkt är förvaltningslagens bestämmelse om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.</p><p class="hiq-p">Många universitet och högskolor har egna bestämmelser om hur lång rättningstiden ska vara.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f21bc"><div id="Hurkorttidefterordinarietentafaromtentages"><!-- Hur kort tid efter ordinarie tenta får omtenta ges? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f21bc .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Hur kort tid efter ordinarie tenta får omtenta ges?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det finns inga nationella regler men UKÄ anser att tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omprovet måste vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f21c2"><div id="Hurmangaomtentorochpraktiktillfallenharjagratttill"><!-- Hur många omtentor och praktiktillfällen har jag rätt till? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f21c2 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Hur många omtentor och praktiktillfällen har jag rätt till?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det antal tillfällen som en student får göra ett prov eller en praktik är i princip obegränsat. Universitetet och högskolor kan dock själva besluta om en begränsning om lärosätena bedömer att obegränsat antal tillfällen leder till ett orimligt resursslöseri.</p><p class="hiq-p">En sådan begränsning bör framgå av kursplanen för kursen eller av något annat beslutsdokument vid högskolan. Antalet måste i så fall bestämmas till minst fem om begränsningen avser antal provtillfällen och två om det gäller praktiktillfällen.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61174c5e184895ab6f21f4/1668758645113/PM-Begransning-antal-provtillfallen.pdf">Läs mer: Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen<span class="env-assistive-text"> Pdf, 68 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f21c3"><div id="Hurlangtidinnanenomtentamasteettlarosatelamnadatumforden"><!-- Hur lång tid innan en omtenta måste ett lärosäte lämna datum för den? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f21c3 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Hur lång tid innan en omtenta måste ett lärosäte lämna datum för den?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Datum för omprov bör meddelas senast vid det ordinarie provtillfället.</p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e159f"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Betyg">Betyg</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1720"><div id="Vemfattarbeslutombetyg"><!-- Vem fattar beslut om betyg? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1720 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vem fattar beslut om betyg?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Betyget beslutas av den lärare som universitetet eller högskolan har utsett som examinator. Som student ska du få betyg på de kurser du har gått igenom, om inte högskolan har bestämt något annat.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1721"><div id="Vilketbetygssystemanvands"><!-- Vilket betygssystem används? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1721 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vilket betygssystem används?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universiteten och högskolorna får själva bestämma vilket betygssystem som ska användas. För praktik inom vissa lärarutbildningar finns dock särskilda bestämmelser.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1722"><div id="Kanettbetygsbeslutoverklagas"><!-- Kan ett betygsbeslut överklagas? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1722 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Kan ett betygsbeslut överklagas?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Betyg kan inte överklagas, men det går att begära ändring (omprövning) av beslutet. Det är examinatorn som beslutar om ändring (omprövning).</p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e15bd"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Kursochutbildningsplaner">Kurs- och utbildningsplaner</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1724"><div id="Vadarenkursplanochvadarenutbildningsplan"><!-- Vad är en kursplan och vad är en utbildningsplan? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1724 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad är en kursplan och vad är en utbildningsplan?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">En kursplan och en utbildningsplan innehåller bestämmelser för utbildningen som anger villkoren för att antas till och genomföra kursen. Högskoleförordningen anger vad en kurs- respektive utbildningsplan ska innehålla.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1725"><div id="Vadinnehallerenkursochutbildningsplan"><!-- Vad innehåller en kurs- och utbildningsplan? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1725 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad innehåller en kurs- och utbildningsplan?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Enligt högskoleförordningen måste varje utbildningsprogram ha en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska följande anges:</p><ul class=" hiq-p"><li>De kurser som ingår i utbildningsprogrammet</li><li>Krav på särskild behörighet</li></ul><p class="hiq-p">Enligt högskoleförordningen ska det även finnas en kursplan för varje kurs. I kursplanen ska följande anges:</p><ul class=" hiq-p"><li>Kursens nivå</li><li>Antal högskolepoäng som kursen omfattar</li><li>Kursens mål</li><li>Krav på särskild behörighet</li><li>Formerna för att bedöma studenternas prestationer</li></ul><p class="hiq-p">I utbildnings- och kursplanerna får universiteten och högskolorna också ha egna bestämmelser. De kan till exempel i en kursplan ange vilken litteratur som ska användas eller vilka moment som är obligatoriska.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1726"><div id="Narskaenkursplanfinnstillganglig"><!-- När ska en kursplan finns tillgänglig? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1726 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">När ska en kursplan finns tillgänglig?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ anser att kurs- och utbildningsplanerna som huvudregel bör vara fastställda och tillgängliga för studenterna senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61174c5e184895ab6f2217/1668759061098/tillsyns-pm-faststallning-av-kurs-och-utbildningsplaner.pdf">Läs mer i UKÄ:s tillsyns-PM<span class="env-assistive-text"> Pdf, 99 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e15dc"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Examenochexamensbevis">Examen och examensbevis</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172a"><div id="Vadarettexamensbevis"><!-- Vad är ett examensbevis? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172a .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad är ett examensbevis?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ett examensbevis är ett bevis på att du gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller kraven för din examen. Examensbeviset innehåller information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också en examensbenämning och vid vilken högskola examen har avlagts. Till examensbeviset ska du få en bilaga, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. För att få ut ditt examensbevis måste du ansöka till högskolan eller universitetet där du gått din utbildning.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172b"><div id="Kanenexameninnehallakurserfranolikahogskolor"><!-- Kan en examen innehålla kurser från olika högskolor? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172b .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Kan en examen innehålla kurser från olika högskolor?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Om du under din utbildning har studerat vid flera universitet eller högskolor ska examensbeviset utfärdas av det universitet eller den högskola där du slutförde din utbildning. Detta gäller dock inte om berörda lärosätena har kommit överens om något annat i just ditt fall. De kan också utfärda en gemensam examen.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172c"><div id="Vadarettkursbevis"><!-- Vad är ett kursbevis? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172c .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Vad är ett kursbevis?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ett kursbevis är ett bevis på att du har gått igenom en kurs med godkänt resultat. Om du har godkänts på en kurs ska du på begäran få ett kursbevis av högskolan.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172d"><div id="Hurlangtidmastejagvantapamittexamensbevis"><!-- Hur lång tid måste jag vänta på mitt examensbevis? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172d .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Hur lång tid måste jag vänta på mitt examensbevis?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Handläggningstiden för examensärenden bör normalt inte överstiga två månader.</p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e15fb"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Studentinflytande">Studentinflytande</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172e"><div id="Vadmenasmedstudentinflytande"><!-- Vad menas med studentinflytande? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172e .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad menas med studentinflytande?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Studentinflytande är enligt högskolelagen din rätt som student att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytande finns bland annat för att säkra att utbildningar har bra kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för högskolornas personal och studenterna.</p><p class="hiq-p">Högskolelagen slår även fast att universitet och högskolor ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det betyder att studenternas erfarenheter och kunskap ska tas tillvara. Det gäller både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e172f"><div id="Vilkenmojlighetattvaramedattpaverkaharjagsomstudent"><!-- Vilken möjlighet att vara med att påverka har jag som student? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e172f .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vilken möjlighet att vara med att påverka har jag som student?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Studenter har rätt att via studentkåren ha representanter i alla beslutande organ och beredande organ inom högskolan som på något sätt har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Exempel på beslutande organ är styrelsen, fakultetsnämnden och särskilda organ för beslut om utbildning och forskning. Lärosätet och studentkåren bör tillsammans komma överens om i vilka organ som studenterna ska vara representerade.</p><p class="hiq-p">För att kunna påverka har studenter rätt att vara delaktiga i processen inför att ett beslut ska tas. Det betyder att studenter ska få information och vara representerade i beredande organ, det vill säga i grupper och på möten som är innan ett beslut ska tas och inte bara på själva beslutsmötet. Om ett beslut ska fattas av en enda person, till exempel en rektor eller en prefekt, ska hon eller han informera och samråda med en studentrepresentant i god tid före beslutet fattas eller beredningen slutförs.</p><p class="hiq-p">Du som student kan också påverka utbildningen genom de kursvärderingar som universiteten och högskolorna måste erbjuda efter varje avslutad kurs.</p><p class="hiq-p">Det är viktigt att komma ihåg att det som står i lagar och regler om studentinflytande endast gäller statliga universitet och högskolor. För lärosäten som inte är statliga, så kallade enskilda utbildningsanordnare, gäller andra regler.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1730"><div id="Vadarenstudentkar"><!-- Vad är en studentkår? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1730 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad är en studentkår?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">En studentkår är en sammanslutning av studenter som ansökt om och fått ställning som studentkår. Det är en organisation med och för studenter. En studentkår ska företräda studenterna gentemot högskolan.</p><p class="hiq-p">En kår har ett specifikt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet kan exempelvis vara geografiskt som ett universitet eller högskola men det kan även vara kopplat till en fakultet eller ett campus. Det kan alltså finnas flera kårer inom ett och samma lärosäte.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1731"><div id="Vadkravsforattenstudentsammanslutningskafakarstatus"><!-- Vad krävs för att en studentsammanslutning ska få kårstatus? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1731 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad krävs för att en studentsammanslutning ska få kårstatus?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">För att en studentsammanslutning ska bli en studentkår så måste kåren ansöka hos högskolan om att bli det. Det huvudsakliga syftet med kåren måste vara att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och även bevaka förutsättningar för studier vid högskolan eller universitetet. Kåren måste ha ett definierat verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara geografiskt, som ett universitet eller högskola, eller kopplat till en fakultet eller ett campus. Det finns även andra krav för att en studentsammanslutning ska få ställning som studentkår. <br/></p><p class="hiq-p">Kraven är:</p><ul class=" hiq-p"><li>Att en studentkårs verksamhetsområde inte får vara större än en högskola och att det sammanfaller med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.</li><li>Att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att även studenter som inte är medlemmar i en studentkår företräds av studentrepresentanter från kåren.</li><li>Att alla studenter inom verksamhetsområdet ska ha rätt att vara medlemmar i kåren.</li><li>Att en medlem ska ha rösträtt när studentkårens högsta beslutande organ väljs.</li><li>Att studentkåren ska ha stadgar, som antagits av medlemmarna och ha en styrelse.</li><li>Att studentkåren ska föra ett register över sina medlemmar.</li><li>Att studentkåren varje år ska redovisa sin verksamhet och medlemsantal till högskolan och att studentkåren ska ge högskolan sitt medlemsregister, om högskolan begär det.</li></ul></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f2251"><div id="Vilkamojligheterharjagsomstudentattlamnasynpunkterpautbildningen"><!-- Vilka möjligheter har jag som student att lämna synpunkter på utbildningen? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f2251 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vilka möjligheter har jag som student att lämna synpunkter på utbildningen?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">De studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska få möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Universiteten och högskolorna är skyldiga att genomföra och sammanställa kursvärderingarna, informera studenterna om resultaten samt om eventuella åtgärder som ska vidtas utifrån resultaten. Resultaten ska vara tillgängliga för studenterna.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f2252"><div id="Vartskajagvandamigomjagharsynpunkterpautbildningenellerlararen"><!-- Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter på utbildningen eller läraren? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f2252 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter på utbildningen eller läraren?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">En del problem kan lösas exempelvis i dialog direkt med lärosätet. Du kan vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig eller till studierektorn, prefekten eller rektorn. Om du är student kan du också vända dig till studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du kan gå tillväga. Vid vissa universitet och högskolor finns det även en studentombudsman som studenter kan kontakta för råd och stöd. Om problemet ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till oss på UKÄ.</p><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/for-studenter/studenters-rattssakerhet/anmalan-mot-larosate">Anmälan mot en högskola</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f2253"><div id="HurarbetarUKAmedstudentinflytande"><!-- Hur arbetar UKÄ med studentinflytande? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f2253 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Hur arbetar UKÄ med studentinflytande?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Det är framförallt två områden av vår verksamhet som har betydelse för studentinflytandet: arbetet med att kvalitetssäkra högre utbildning och vår juridiska tillsyn. UKÄ har även fått speciella uppdrag av regeringen som rör studentinflytande.</p><p class="hiq-p">För att bidra till att utveckla högre utbildning gör vi olika typer av granskningar. Oavsett vilken typ av granskning så ska studenters och doktoranders perspektiv alltid belysas. Frågor som ska besvaras är exempelvis hur studentinflytandet fungerar i praktiken och om studenterna och doktoranderna har möjlighet att medverka i lärosätets kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningar. I UKÄ:s arbetsgrupper som arbetar med utvärderingar av kvalitet ska det finnas med studenter. <br/></p><p class="hiq-p">UKÄ har juridisk tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att UKÄ bland annat granskar att universiteteten och högskolorna följer gällande bestämmelser om studentinflytande. UKÄ granskar också att högskolorna och universiteten följer sina egna regler om studentinflytande.</p><p class="hiq-p"><a href="/om-oss/vara-granskningar">Läs mer om vår granskning av högre utbildning</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f2254"><div id="Vadgallerforlarosatensomintearstatliga"><!-- Vad gäller för lärosäten som inte är statliga? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f2254 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad gäller för lärosäten som inte är statliga?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Inte alla universitet och högskolor är statliga. En del är så kallade enskilda utbildningsanordnare. Det är icke-statliga universitet eller högskolor som drivs av till exempel stiftelser eller föreningar.<br/>Majoriteten av de enskilda utbildningsanordnarna har bara utbildning inom ett eller ett par områden, som exempelvis vård, psykoterapi eller teologi.</p><p class="hiq-p">Studentinflytande enligt lagen är din rätt som student att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytande finns bland annat för att säkra att utbildningar håller bra kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för högskolornas och universitetens personal och studenter. Det slås fast i första kapitlet i högskolelagen och gäller även för enskilda utbildningsanordnare. Där står också att högskolor och universitet ska arbeta för att studenterna tar en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen.</p><p class="hiq-p">För statliga universitet och högskolor är det reglerat hur studentinflytandet ska organiseras. Lärosäten som inte är statliga kan i högre grad själva välja hur de organiserar studentinflytandet. De kan exempelvis bestämma att medlemskap i en studentkår ska vara obligatoriskt för studenterna vid lärosätet.</p><p class="hiq-p">Exempel på enskilda utbildningsanordnare är Chalmers tekniska högskola, Beckmans Designhögskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Newmaninstitutet.</p><p class="hiq-p">Följ länken nedan om du vill se den fullständiga listan över enskilda utbildningsanordnare. <br/></p><p class="hiq-p"><a href="/sa-fungerar-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare">Läs mer om enskilda utbildningsanordnare</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f225e"><div id="Vilkalagarhandlaromstudentinflytande"><!-- Vilka lagar handlar om studentinflytande? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f225e .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vilka lagar handlar om studentinflytande?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">De bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och studentkårsförordningen (SF). När förordningarna talar om ”studenter” så betyder det studenter som läser på grundnivå och avancerad nivå samt doktorander som läser på forskarnivå. <br/></p><p class="hiq-p">Du hittar bestämmelserna här:</p><p class="hiq-p"><a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434">Läs högskolelagen på riksdagen.se</a></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100">Läs högskoleförordningen på riksdagen.se</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/studentkarsforordning-2009769_sfs-2009-769">Läs studentkårsförordningen på riksdagen.se</a></p><p class="hiq-p">För lärosäten som inte är statliga, så kallade enskilda utbildningsanordnare, är studentinflytandet inte lika reglerat. Du hittar mer information om vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare här:</p><p class="hiq-p"><a href="/sa-fungerar-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare">Läs mer om enskilda utbildningsanordnare</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993792-om-tillstand-att-utfarda-vissa_sfs-1993-792">Läs lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina på riksdagen.se</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e161a"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Overklagabeslut">Överklaga beslut</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1736"><div id="Vadaroverklagandenamndenforhogskolan"><!-- Vad är överklagandenämnden för högskolan? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1736 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad är överklagandenämnden för högskolan?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om anställning, beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet och beslut om behörighet till utbildning. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.</p><p class="hiq-p"><a href="http://www.onh.se/">Till Överklagandenämnden för högskolans webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1737"><div id="KanjagoverklagauniversitetsochhogskolorsbesluttillUKA"><!-- Kan jag överklaga universitets och högskolors beslut till UKÄ? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1737 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kan jag överklaga universitets och högskolors beslut till UKÄ?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Nej, det går inte att överklaga till UKÄ, men du kan göra en tillsynsanmälan om missförhållanden till UKÄ . UKÄ kan rikta kritik mot ett universitet eller en högskola om vi ser att de inte följer lagar och regler. UKÄ kan då kritisera dem men vi kan inte ändra deras beslut.</p><p class="hiq-p">Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. ÖNH är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om anställning, beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet och beslut om antagning till utbildning. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.</p><p class="hiq-p"><a href="http://www.onh.se/">Till Överklagandenämnden för högskolan</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1738"><div id="Kanjagoverklagaettbeslut"><!-- Kan jag överklaga ett beslut? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1738 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kan jag överklaga ett beslut?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, exempelvis:</p><ul class=" hiq-p"><li>Att den sökande inte uppfyller kraven på behörighet</li><li>Att inte få tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet</li><li>Att inte få ett examensbevis eller kursbevis</li><li>Att inte få anstånd att påbörja studierna senare eller inte beviljas studieuppehåll</li><li>Att dra in doktorandens rätt till handledning eller andra resurser</li><li>Anställning (förutom doktorandanställning)</li></ul><p class="hiq-p">Du hittar mer information om vilka beslut det gäller på ÖNH:s webbplats.</p><p class="hiq-p"><a href="http://www.onh.se/">Till Överklagandenämnden för högskolan</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1739"><div id="Kanjagoverklagabeslutomvarningellertillsagning"><!-- Kan jag överklaga beslut om varning eller tillsägning? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e1739 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kan jag överklaga beslut om varning eller tillsägning?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Universitetens och högskolornas beslut om disciplinära åtgärder kan överklagas till förvaltningsrätten.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/">Läs om förvaltningsrätten på Sveriges domstolars webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f223ba"><div id="Kanjagoverklagaettbeslutombetyg"><!-- Kan jag överklaga ett beslut om betyg? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f223ba .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kan jag överklaga ett beslut om betyg?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Nej, det är inte möjligt att överklaga ett betyg men du kan begära att examinatorn ändrar (omprövar) betygsbeslutet.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f223bc"><div id="Kanjagoverklagabeslutavenskildautbildningsanordnare"><!-- Kan jag överklaga beslut av enskilda utbildningsanordnare? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f223bc .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kan jag överklaga beslut av enskilda utbildningsanordnare?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Enskilda utbildningsanordnare kan ha interna regler för omprövning av sina beslut. För mer information angående detta, vänd dig till det aktuella lärosätet. Beslut av enskilda utbildningsanordnare kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.</p><p class="hiq-p"><a href="/sa-fungerar-hogskolan/sa-styrs-hogskolesektorn/lagar-och-regler-som-styr-enskilda-utbildningsanordnare">Läs om lagar och regler som gäller för enskilda utbildningsanordnare</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_190a0bde1845b01be5e1639"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Allmannahandlingar">Allmänna handlingar</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e173a"><div id="Vadinnebaroffentlighetsprincipen"><!-- Vad innebär offentlighetsprincipen? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e173a .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad innebär offentlighetsprincipen?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och regionernas verksamhet. Rätten att ta del av allmän handling som är offentlig är en viktig del av offentlighetsprincipen och regleras i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen.</p><p class="hiq-p">Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller vid alla statliga universitet och högskolor. Offentlighetsprincipen gäller dessutom även för Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping som är privata högskolor. <br/></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/grundlagar-och-demokratiskt-deltagande/offentlighetsprincipen/">Läs om offentlighetsprincipen på regeringen.se</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e173b"><div id="Vadarenallmanhandling"><!-- Vad är en allmän handling? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e173b .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad är en allmän handling?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">En handling blir allmän när den kommer in till eller upprättas på myndigheten samt förvaras där. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen.</p><p class="hiq-p">En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller vid alla statliga universitet och högskolor.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e173c"><div id="ArutdragurLADOKenallmanhandling"><!-- Är utdrag ur LADOK en allmän handling? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e173c .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Är utdrag ur LADOK en allmän handling?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ja, ett utdrag ur LADOK är en allmän handling. Varje universitet och högskola är skyldig att dokumentera uppgifter om studenter. Det gäller uppgifter om bland annat behörighet, urvalsgrund, studieresultat, betyg och examen. Uppgifterna i dessa register, till exempel LADOK, är tillgängliga för alla enligt samma regler som gäller för allmänna handlingar hos myndigheter.</p><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har inte åtkomst till LADOK. Om någon vill få ut uppgifter ur LADOK tillhandahålls de av lärosätena.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_190a0bde1845b01be5e173d"><div id="Vadgalleromjagintefarutenallmanhandling"><!-- Vad gäller om jag inte får ut en allmän handling? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_190a0bde1845b01be5e173d .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vad gäller om jag inte får ut en allmän handling?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Alla statliga universitet och högskolor är myndigheter. Om du inte får ut en allmän handling kan du kräva att få ett skrifligt myndighetsbeslut. Det är viktigt att detta beslut fattas av den person som är behörig att fatta sådana beslut för myndighetens räkning.</p><p class="hiq-p">En myndighets beslut att vägra lämna ut en handling kan överklagas till kammarrätten.<br/></p><p class="hiq-p"><a href="http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/">Läs om kammarrätten på Svenska domstolars webbplats</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f22404"><div id="Artentaenallmanhandling"><!-- Är tenta en allmän handling? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f22404 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Är tenta en allmän handling?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">En tenta, själva provformuläret, borde bli en allmän handling när den har överlämnats till de studenter som deltar i provet. Innan tentan har genomförts kan det finnas skäl att åberopa offentlighets- och sekretesslagens regler för att vägra lämna ut tentan.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f22406"><div id="Harenstudentrattattfautetttentasvar"><!-- Har en student rätt att få ut ett tentasvar? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f22406 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Har en student rätt att få ut ett tentasvar?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Ett tentasvar som en student har lämnat in är en allmän handling och kan därför begäras ut hos det aktuella lärosätet.</p><p class="hiq-p">Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har inte åtkomst till dessa uppgifter.</p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_61174c5e184895ab6f22408"><div id="Hurlangesparastentasvarochprovformular"><!-- Hur länge sparas tentasvar och provformulär? --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_61174c5e184895ab6f22408 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Hur länge sparas tentasvar och provformulär?</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Statliga myndigheter behöver inte spara alla allmänna handlingar utan får gallra enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Tentasvar som inte har lämnats till den berörda studenten får gallras två år efter betygsättningen.</p><p class="hiq-p">Ett exemplar av provformuläret ska alltid bevaras.</p></div></div> </div> </div> </div>

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023

Etiketter: Student