Publikationer

Här hittar du rapporter, tillsynsbeslut, förhandsbesked, vägledningar, statistiska analyser och andra publikationer från Universitetskanslersämbetet (2013-) och Högskoleverket (1995-2012).

Sidan uppdaterades den 16 november 2023