Statistik 23 april 2024 Kl 11.28

Ökade kostnader för högskolor och universitet 2023

Kostnaderna vid svenska universitet och högskolor ökade under 2023. Det visar ny officiell statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Samtidigt ökade intäkterna - men inte i samma takt som kostnaderna. Sammantaget gjorde högskolan som helhet ett negativt ekonomiskt resultat på drygt en halv miljard kronor.

Lärosätenas samlade kostnader var totalt 89,0 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 6 procent eller 4,8 miljarder kronor i löpande priser jämfört med föregående år. Kostnadsökningen berodde framförallt på att personalkostnader, lokalkostnader och övriga driftskostnader ökade jämfört med året innan.

De samlade intäkterna ökade också, men inte i samma takt som kostnaderna. Sammantaget uppgick intäkterna till 88,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 4 procent eller 3,8 miljarder kronor i löpande priser. Ökningen var framförallt en följd av ökade bidragsintäkter och finansiella intäkter.

Du kan själv utforska och fördjupa dig i uppgifter om den svenska högskolan i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.

Sidan publicerades den 23 april 2024

Etiketter: Ekonomi