Högskolan i siffror

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken om universitet och högskolor. Du kan söka uppgifter och ladda ner dem via vår exporttjänst.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du statistik som på olika sätt speglar verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans utbildningsverksamhet. Statistiken redovisar antalet individer eller helårsstudenter per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne eller program, lärosäte och kön.

Här redovisar UKÄ uppgifter om poänggivande uppdragsutbildning vid svenska universitet och högskolor. Statistiken finns i en excelfil som du kan ladda ned.

UKÄ:s statistik om uppdragsutbildning Excel, 578 kB.

Utbildning på forskarnivå

Här hittar du statistik om svensk forskarutbildning. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans forskarutbildning. I statistiken redovisas antalet doktorander, som individer eller helårspersoner, per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne, lärosäte och kön.

Ekonomi

Här hittar du statistik om lärosätenas ekonomi och finansiering. Förutom samlade uppgifter från den ekonomiska redovisningen, så som resultat- och balansräkningar, finns också detaljerade uppgifter om lärosätenas intäkter. Statistiken består framförallt intäkter och kostnader per kalenderår. Några förekommande dimensioner är lärosäte, intäktsslag, finansiär och typ av kostnad.

Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats. https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/

Forskning vid universitet och högskolor

Här hittar du statistik om högskolans forskningsverksamhet. Uppgifterna rör forskningspublikationer, internationell rekrytering av forskare och forskares mobilitet. I statistiken redovisar vi uppgifter både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, anställningskategori och kön.

Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats. https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023

Etiketter: Statistik