Statistik 12 april 2024 Kl 07.58

Antalet doktorandnybörjare ökar

Nu finns ny statistik om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå. Siffrorna visar bland annat att antalet doktorandnybörjare ökar igen efter att ha minskat under en period.

Under 2023 började antalet doktorandnybörjare öka igen efter att ha sett en minskning under ett par års tid. Även antalet doktorsexamina ökade 2023 jämfört med föregående år. Det visar ny statistik om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå.

Antalet doktorandnybörjare ökar igen efter tidigare minskning

Under 2023 påbörjade 3 170 personer en utbildning på forskarnivå. Det är en ökning från 3 030 föregående år. Under perioden 2014–2023 har antalet doktorandnybörjare varierat mellan 3 000 och 3 300.

Efter att ha minskat de senaste två åren ökade antalet män bland doktorandnybörjarna. Antalet män bland nybörjarna ökade med 110 personer jämfört med föregående år. Det var dock fortsatt något fler kvinnor än män bland nybörjarna 2023 – kvinnor utgjorde 52 procent av doktorandnybörjarna och männen 48 procent.

 

Antalet doktorander minskar medan antalet doktorsexamina ökar

Antalet doktorander var 17 600 år 2023, vilket är en minskning med 530 doktorander jämfört med föregående år. Det motsvarar en minskning med 3 procent. Även här var könsfördelningen jämn. Andelen kvinnor var 53 procent och andelen män 47 procent.

Däremot ökade antalet doktorsexamina något. Antalet doktorsexamina var 2 760 år 2023, vilket är en ökning med 30 doktorsexamina jämfört med föregående år. Det motsvarar en ökning med 1 procent. Här var könsfördelningen helt jämn, med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Det sker en viss eftersläpning i rapporteringen av antalet doktorandnybörjare och doktorander. Det innebär att det slutliga antalet blir något större.

För mer information se tabeller på SCB:s webbsida

Den 11 juni kommer det statistiska meddelandet Doktorander och examina på forskarnivå 2023.

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024

Etiketter: Forskarutbildning