Statistik 14 februari 2024 Kl 15.57

Fler studenter i högskolan höstterminen 2023

Höstterminen 2023 ökade antalet studenter med 10 600 personer. De inresande studenterna blev däremot färre och minskade med 950 studenter visar de preliminära uppgifterna för höstterminen 2023.

De preliminära uppgifterna visar att 373 700 studenter var registrerade vid utbildningar på grund- eller avancerad nivå under höstterminen 2023. Totalt var det 10 600 fler studenter än höstterminen 2022. Antalet svenska studenter var 11 540 fler, samtidigt som antalet inresande studenter var 950 färre än höstterminen innan.

Sökande och antagna


Höstterminen 2022

Höstteminen 2023

Förändring i antal

Procentuell förändring

Svenska studenter

342 300

353 840

11 540

3

Inresande studenter

20 830

19 880

- 950

- 4

Totalt

363 100

373 700

10 600

3


Antalet högskolenybörjare ökar

Även antalet högskolenybörjare var fler under höstterminen 2023 jämfört med höstterminen innan. Totalt fanns 73 300 högskolenybörjare, en ökning med 3 procent. De svenska högskolenybörjarna ökade med 2 740 medan antalet inresande högskolenybörjare minskade med 870 studenter, jämfört med höstterminen 2022.

Svag minskning av programnybörjare på yrkesexamensprogram

På yrkesexamensprogrammen minskade antalet programnybörjare med 1 procent jämfört med föregående hösttermin. Minskningen var större på vissa program – bland annat på program mot förskollärarexamen, ämneslärarexamen och grundlärarexamen. På de generella programmen ökade däremot antalet programnybörjare med 4 procent.

Läs rapporten om sökande och antagna, preliminära uppgifter i pdf Pdf, 449 kB.

Ladda ner sifferunderlag till analysen i Excel Excel, 346 kB.

Preliminära uppgifter

I rapporten redovisar vi preliminära uppgifter för nybörjare och registrerade studenter i den svenska högskolan höstterminen 2023.
Syftet är att redovisa så aktuella uppgifter som möjligt även om uppgifterna endast ger en indikation på hur utvecklingen ser ut för den senaste höstterminen. Alla jämförelser i analysen har gjorts med tidigare års preliminära uppgifter.

Sidan uppdaterades den 19 februari 2024