Nyhet 13 oktober 2023 Kl 11.33

Fler studenter stannar i högskolan under kristider

Under coronapandemin stannade fler studenter kvar på sina utbildningar jämfört med både innan och efter pandemin. Ökningen motsvarar ungefär 3 700 programstudenter. Samma mönster gick att se under finanskrisen 2008–2010.

I en ny studie har vi tittat på registerdata från SCB över studenternas kvarvaro under deras första fem terminer. Våra analyser visar att jämfört med de som studerade innan pandemin ökade kvarvaron bland de som studerade när pandemin bröt ut. För de som började studera under pandemin föll kvarvaron sen tillbaka till liknande nivåer som innan pandemin.

– Att kvarvaron ökade under pandemin är kanske inte så förvånande då det är sannolikt att en osäker arbetsmarknad gör det mindre attraktivt att hoppa av sin utbildning, men sett till antalet studenter är det en ganska stor ökning. Intressant nog ser vi samma förändring i kvarvaron oavsett programtyp eller studentgrupp – trots att de olika grupperna sannolikt har olika förutsättningar och påverkades olika av pandemin, säger Jonas Lundstedt, utredare på Universitetskanslersämbetet som skrivit rapporten Kvarvaron i högskolan ökar i kristider.

I rapporten jämför vi också studenters kvarvaro med hur kvarvaron var under finanskrisen 2008–2010. Även under finanskrisen ökade studenters kvarvaro. En möjlig orsak skulle kunna vara att arbetslösheten gick upp under både coronapandemin och under finanskrisen vilket då skulle kunna göra studenter mer benägna att stanna kvar på sina studier.

– Det finns forskning som visar på att fler väljer att studera när arbetslösheten är hög. Vi vet också sedan tidigare att antalet registrerade studenter i högskolan i Sverige ökade under både finanskrisen och coronapandemin. Att vi i nu också ser att kvarvaron ökar i kristider ligger i linje med detta. Då genomströmningen på högskolan kan ha långsiktiga effekter på både individ, lärosätena och samhället tillför resultaten ytterligare en pusselbit till vår förståelse om de långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin. Att vi ser samma mönster de två senaste kriserna kan peka på att det är något vi kan förvänta oss även i framtida kriser, säger Jonas Lundstedt.

Läs rapporten Kvarvaron i högskolan ökar i kristider. Pdf, 386 kB.

Den här studien har gjorts inom ramen för Universitetskanslersämbetets (UKÄ) regeringsuppdrag om Sveriges återhämtningsplan.

Läs mer om vårt regeringsuppdrag om Sveriges återhämtningsplan på sidan Högskolan efter pandemin.

Sidan publicerades den 13 oktober 2023