Nyhet 20 februari 2024 Kl 08.00

Direktövergången till högskolan minskar efter pandemin

Andelen personer som påbörjar högskolestudier det året de fyller 19 år har minskat kraftigt i de två senaste årskullarna. Det visar rapporten Rekryteringen till högskolan 2022. Rapporten publiceras årligen och redovisar skillnader per län och kommun.

Omkring 14 procent av personer födda år 2003 började på högskolan det året de fyllde 19 år. För de allra flesta personer innebär det att de börjar högskolan direkt efter gymnasieskolan. På två år har direktövergången till högskolan minskat med ungefär 2 procentenheter. Minskningen följer den stora ökningen som skedde under coronapandemin. Den här snabba minskningen på kort tid skiljer sig från den gradvisa minskningen efter finanskrisen nästan tio år tidigare.

Kvinnor börjar på högskolan direkt efter gymnasieskolan i högre utsträckning än män. Könsskillnaden i andelen som börjar direkt efter gymnasieskolan har legat på omkring 4 procentenheter. Den största könsskillnaden under de senaste åren har varit närmare 6 procentenheter, när direktövergången ökade under coronapandemin.

Vanligast med direktövergång i Uppsala län

Nästan en fjärdedel av 19-åringarna i Uppsala län började på högskolan direkt efter gymnasieskolan. Stockholms län var det län som hade näst högst direktövergång. Uppsala län var ett av de län där könsskillnaden var som störst. Här hade närmare 26 procent av kvinnorna börjat högskolan direkt efter gymnasieskolan jämfört med 19 procent bland männen, en skillnad på ungefär 6 procentenheter.
Lund och Uppsala kommun hade störst andel ungdomar som började högskolan direkt efter gymnasieskolan. Där hade ungefär en tredjedel påbörjat sina högskolestudier senast vid 19 års ålder. Åmål, Lomma och Danderyd var andra kommuner med relativ hög direktövergång.

Läs rapporten Rekryteringen till högskolan 2022 – i riket och per län och kommun. Pdf, 357 kB.

Läs excellbilagan till rapporten Rekryteringen till högskolan 2022 – i riket och per län och kommun. Excel, 739 kB.

Sedan flera år tillbaka redovisar vi regelbundet statistik om rekryteringen till högskolan. Statistiken visar andelen i befolkningen som har påbörjat sina högskolestudier senast vid 19, 21 och 24 års ålder. Vi presenterar statistiken på riksnivå, per län och kommun och per kön. Uppgifter om samtliga län och kommuner redovisas i en separat excelbilaga.

Sidan publicerades den 20 februari 2024