Podd 6 september 2023 Kl 07.03

Premiär för UKÄ:s podd "Ämbetet": Vad är mikromeriter och hur kan de hjälpa dig att få ett nytt jobb?

I premiäravsnittet av Universitetskanslersämbetets podd "Ämbetet" är fenomenet "mikromeriter" i fokus. Mikromeriter är ett slags dokumenterade bevis eller intyg på vad en person har lärt sig i en kortare utbildning. Här får du en inblick i vad mikromeriter har för betydelse för det livslånga lärandet – och för att byta karriär.

Kommer vi börja använda oss av mikromeriter i Sverige och EU? Kan de användas för att validera kompetenser som inte är direkt kopplade till utbildning? Och har mikromeriter någon betydelse för högskolans arbete med breddad rekrytering?

Lyssna på första avsnittet av podden Ämbetet och få svar! Medverkar i podden gör Ulf Hedbjörk, utredare inom internationalisering av högre utbildning på UKÄ, och programledare Urban Göranson, kommunikatör på UKÄ.

Läs poddavsnittet som text

Läs mer om UKÄ:s podd Ämbetet

Sidan uppdaterades den 27 september 2023