Statistik 16 juni 2023 Kl 13.16

Fortsatt stort intresse för sommarkurser

Antalet studenter som läste en sommarkurs 2022 minskade jämfört med året innan, men har sammantaget mer än fördubblats sedan satsningarna på fler sommarkurser inleddes 2018. Om detta och mycket mer finns att läsa i UKÄ:s senaste uppföljning av regeringens satsningar på fler sommarkurser.

Sedan 2018 har regeringen genomfört flera satsningar på sommarkurser. Totalt har 30 lärosäten tagit del av satsningarna i någon form. Satsningarnas huvudsakliga syfte har varit att främja mer effektiva studier, vilket möjliggör en snabbare väg till examen för studenter. Lärosätena skulle prioritera att anordna sommarkurser som kan ingå i en lärarexamen eller fungera som kompetensutveckling för lärare. Lärosätena skulle också prioritera kurser inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) i syfte att förkorta studietiden. De kunde även ge sommarkurser som syftade till att stärka det livslånga lärandet.

UKÄ:s rapport visar att antalet studenter på sommarkurser har ökat kraftigt från det att satsningarna inleddes 2018. Under sommaren 2020, i samband med pandemin, kulminerade antalet studenter för att därefter successivt minska. Trots färre studenter under somrarna 2021 och 2022 har antalet sommarkursstudenter även dessa år varit avsevärt fler än före pandemin. Även det totala antalet genomförda sommarkurser har ökat. Totalt genomfördes omkring 670 sommarkurser 2022, jämfört med knappt 400 när satsningarna inleddes 2018.

Sommarkurserna verkar också nå studenter inom de avsedda målgrupperna. Vi konstaterar i rapporten att fler studenter läser sommarkurser utöver en pågående lärarutbildning. Rapporten visar också att antalet studenter som läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på sommaren har ökat och att antalet lärare verksamma i skolan som läser på sommaren har ökat – särskilt inom ämnen relevanta för satsningen. Satsningen ser därför ut att ha gett önskat resultat. Det finns dock skillnader mellan de olika lärosäten som har omfattats av satsningarna.

Det är ännu för tidigt att dra slutsatser om satsningarnas långsiktiga effekter såsom hur fler sommarkurser har bidragit till en snabbare väg till examen för studenterna. UKÄ kommer fortsätta att följa utvecklingen av sommarkurser och deras roll i högskolan.

Läs rapporten Uppföljning av regeringens utökade satsning på sommarkurser Pdf, 514 kB.

Läs tabellunderlaget för rapporten Uppföljning av regeringens utökade satsning på sommarkurser Excel, 132 kB.

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023