Helårsstudenter (HST)

Här hittar du beskrivningar av statistiken som handlar om helårsstudenter (HST) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror: