Rapportera uppgifter till UKÄ

Den här informationen vänder sig till dig på ett universitet eller en högskola som rapporterar in uppgifter till UKÄ.

Uppgifter om ekonomi och uppdragsutbildning

Merparten av statistiken samlas in från olika register, men statistik om lärosätenas ekonomi kan inte hämtas ur register utan måste samlas in direkt från universiteten och högskolorna via den så kallade ekonomiska mallen. Den ekonomiska statistiken publiceras under våren i statistikdatabasen och även i vår årsrapport.

Uppgifter om uppdragsutbildning kan inte heller hämtas ur register och dessa samlas in via den tekniska mallen.

Ekonomiska mallen

Här kan du hämta den ekonomiska mallen där du fyller i ditt lärosätes ekonomiska uppgifter.

Tekniska mallen

Här kan du hämta den tekniska mallen för uppgifter om uppdragsutbildning.

Den tekniska mallen hanteras av UKÄ. Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2023 är desamma för alla lärosäten.

Läs den tekniska mallen i Excel-format. Excel, 25 kB.

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning:

Läs informationsbrevet till lärosätena som pdf. Pdf, 35 kB.

Sidan uppdaterades den 9 februari 2023