Statistik 23 maj 2024 Kl 08.00

Allt vanligare med internationellt rekryterade forskare

Under 2023 arbetade knappt 6 500 internationellt rekryterade forskare vid svenska lärosäten. Sedan 2022 har antalet internationellt rekryterade forskare ökat med 6 procent, det visar ny officiell statistik från UKÄ.

Som internationellt rekryterad räknas i detta sammanhang forskare på svenska lärosäten som enbart har utländska examina. Andelen internationellt rekryterade har ökat över tid. Under 2013 var knappt 16 procent av samtliga forskare vid svenska universitet och högskolor internationellt rekryterade, motsvarande andel 2023 var nästan 24 procent. Hur stor andel av forskarna som rekryteras internationellt skiljer sig åt mellan olika forskningsämnesområden. Andelen är högst inom naturvetenskap och lägst inom samhällsvetenskap, 38 respektive 13 procent.


Det är vanligast att meriteringsanställda rekryteras internationellt, knappt 51 procent av samtliga meriteringsanställda har enbart utländska examina. En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning som är avsedd att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning. Minst vanligt är det att lektorer rekryteras internationellt, där 14 procent enbart har utländska examina.

Statistiken publiceras i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror, där du själv enkelt kan utforska och fördjupa dig i uppgifter om forskning vid universitet och högskolor samt mycket annat. Där hittar du nu också färsk statistik om forskare utan svenskt medborgarskap, forskare med delade tjänster, forskare som byter lärosäte samt adjungerade forskare.

Läs mer i statistikdatabasen Högskolan i siffror.

Se dokumentation om statistiken.

Sidan publicerades den 23 maj 2024

Etiketter: Forskning Statistik