Nyhet 21 mars 2024 Kl 15.05

Svag minskning av antalet helårsstudenter i uppdragsutbildning

Ny statistik visar att antalet helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbildning var något lägre 2023 jämfört med rekordnoteringen 2022. Antalet helårsprestationer var något högre än föregående år.

Uppdragsutbildning är utbildning som universitet och högskolor anordnar på uppdrag av myndigheter, företag eller andra organisationer. Den poänggivande uppdragsutbildningen vid svenska lärosäten omfattade drygt 9 100 helårsstudenter 2023.

Av helårsstudenterna 2023 var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Könsfördelningen har varit ganska stabil de senaste åren, med ungefär 40 procent män. I ett längre tidsperspektiv har andelen män ökat, från under 30 procent i slutet på 90-talet och början på 2000-talet.

Sedan 2008 redovisas antalet helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbildning fördelat på grundnivå och avancerad nivå. År 2023 var 75 procent på grundnivå, vilket är i nivå med de närmast föregående åren.

Sidan publicerades den 21 mars 2024