Nyhet 20 mars 2024 Kl 10.51

Så kan kompetensförsörjningen stärkas inom cybersäkerhet

Med rapporten "Sex förslag för en stärkt kompetensförsörjning inom cybersäkerhet" vill aktörer från både privat och offentlig sektor myndigheter och andra aktörer presentera olika förslag om alltifrån ett kunskapslyft för allmänheten till riktade utbildningsinsatser för yrkesverksamma.

Efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet har ökat i takt med det förändrade säkerhetsläget och det ökade antalet cyberattacker i samhället. Därför samlades i november förra året aktörer från myndigheter, utbildningssektorn, bransch och näringsliv för att diskutera och formulera lösningar för att möta den växande efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet. Konferensen arrangerades av Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet inom ramen för arbetet med en sektorsarena för digital spetskompetens. Nu kommer rapporten som är ett resultat av vad deltagarna tillsammans kom fram till. Rapporten presenterar sex förslag som både kompletterar och hakar i varandra. 

”Vi ser verkligen att det är en styrka att de här förslagen har tagits fram gemensamt i samverkan. Det visar både på stort engagemang och på enighet om att det behövs insatser för att möta efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet”, säger Josef Lannemyr (Tillväxtverket) och Elin Backström (UKÄ) som har projektlett arbetet.  

Webbinarium 10 april  

10 april klockan 09.00 – 09.30 arrangeras ett webbinarium, där vi kommer att presentera förslagen i rapporten och diskutera nästa steg för att jobba vidare med dem. Webbinariet är öppet för alla. 

Anmäl dig till webbinariet.

Läs rapporten Sex förslag för en stärkt kompetensförsörjning inom cybersäkerhet.

Sidan publicerades den 20 mars 2024

Etiketter: Spetskompetens