Statistik 16 november 2023 Kl 09.00

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier ökar

Idag publiceras ett statistiskt meddelande om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2023. Det är en rapport som innehåller mer ingående beskrivningar av den senaste officiella statistiken som släpptes tidigare i höst, den 16 oktober 2023. Bland annat redovisas längre tidsserier och mer detaljerade beskrivningar av trender i statistiken.

Inför hösten 2023 sökte 131 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det var en ökning med 2 procent jämfört med föregående höst när antalet var 128 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Andelen kvinnor har varierat mellan 57 och 60 procent sedan 2004 och andelen män mellan 40 och 43 procent. Jämfört med föregående hösttermin ökade antalet kvinnor som sökte till högskolan, utan tidigare högskoleerfarenheter, med 1 procent medan antalet män ökade med 2 procent. Under den senaste tjugoårsperioden har antalet kvinnor som sökt till högskolan varierat mellan 53 500 och 87 000. Antalet män som sökt har under motsvarande period varierat mellan 34 900 och 57 500.

 

Ökad andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 46 procent antagna hösten 2023, vilket var 2 procentenheter högre jämfört med hösten 2022. Mellan 2004 och 2011 varierade andelen antagna mellan 50 och 55 procent men har därefter sjunkit till under 50 procent. Andelen var som lägst hösten 2016 med 42 procent. För sökande utan tidigare högskolestudier har andelen som kom in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna ökat, från 62 procent hösten 2022 till 63 procent hösten 2023.

Andelen antagna fortfarande högre bland män

Andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier hösten 2023 var 48 procent bland män och 44 procent bland kvinnor. Sedan 2004 har andelen antagna varit högre för män än kvinnor. En anledning till det är att kvinnor i större utsträckning söker till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, som har ett högt söktryck, medan män i större utsträckning söker utbildningar inom teknik och tillverkning där söktrycket generellt är lägre. Andelen av de antagna till program som kom in på sitt förstahandsval var något högre bland kvinnor, 65 procent, jämfört med 62 procent bland män. Det gäller de antagna utan tidigare högskolestudier.

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (8,2 behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (6,1), arkitekt (5,9) och djursjukvårdare (5,9).

Läs det statistiska meddelandet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2023 Pdf, 979 kB.

Läs excelbilagan med tabeller Excel, 761 kB.

 

Sidan uppdaterades den 21 november 2023