Statistik 11 oktober 2023 Kl 08.00

Minskning av antalet antagna till yrkesexamensprogram

Det totala antalet sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå har ökat jämfört med förgående hösttermin. Samtidigt har antalet behöriga förstahandssökande och antalet antagna till yrkesexamensprogram minskat. Det visar ny officiell statistik över sökande och antagna till höstterminen 2023.

Det totala antalet sökande har ökat något

Efter att ha minskat efter pandemin visar den senaste statistiken för höstterminen 2023 att antalet sökande till högskolan nu har ökat något. Det totala antalet sökande till höstterminen 2023 ökade med 3 procent till knappt 458 500 personer jämfört med föregående hösttermin. Antalet sökande som inte tidigare har varit registrerade i högskolan ökade med drygt 2 000 personer till drygt 130 500, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

Antalet som var behöriga till sitt förstahandsval har minskat

Medan det totala antalet sökande har ökat jämfört med föregående hösttermin, har antalet personer som var behöriga till sitt förstahandsval minskat. Minskningen gäller både yrkesexamensprogram (- 4 procent) och konstnärliga program (- 9 procent). Antalet behöriga förstahandssökande till generella program har samtidigt ökat (3 procent).
Antalet behöriga förstahandssökande minskade till samtliga fyra program mot lärarexamen, medan antalet ökade till påbyggnadsutbildningarna mot speciallärarexamen och specialpedagogexamen. Även antalet behöriga förstahandssökande till flera program inom hälso- och sjukvårdsområdet har minskat jämfört med föregående hösttermin. Några undantag var program som leder till specialistsjuksköterskeexamen och tandläkarexamen, där antalet behöriga förstahandssökande ökade.

Antalet antagna till yrkesexamensprogram har minskat

Jämfört med föregående hösttermin ökade det totala antalet antagna till utbildningar inom högskolan med 5 procent till knappt 289 300 personer. Antalet antagna som inte tidigare har varit registrerade i högskolan ökade med 5 procent, till knappt 59 600 personer. Vad gäller yrkesexamensprogram totalt har antalet antagna dock minskat med 2 procent till knappt 45 400, men skillnaderna mellan olika program är stora. På program som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen har antalet antagna minskat med 19, 7 respektive 8 procent jämfört med föregående hösttermin. På program som leder till sjuksköterskeexamen antogs fler studenter jämfört med föregående hösttermin, trots att programmet hade ett minskat antal behöriga förstahandssökande.

Förändring i antal behöriga förstahandssökande och antagna till ett urval lärar- och hälso- och sjukvårdsutbildningar höstterminen 2022 och höstterminen 2023.


Behöriga förstahandssökande HT 2023 jämfört med HT 2022

Antagna HT 2023 jämfört med HT 2022


Antal

Procentuell förändring

Antal

Procentuell förändring

Förskollärare

-659

-18,2

-524

-19,4

Grundlärare

-800

-14,0

-282

-7,0

Yrkeslärare

-4

-0,8

41

12,3

Ämneslärare

-539

-9,6

-344

-7,7

Barnmorska

-224

-20,6

-52

-15,9

Biomedicinsk analytiker

-10

-1,6

44

7,6

Fysioterapeut

-206

-13,1

42

10,8

Läkare

-389

-6,3

14

1,5

Röntgensjuksköterska

25

4,8

51

17,2

Sjuksköterska

-861

-8,9

265

8,0

Specialistsjuksköterska

344

5,1

-135

-4,2

Tandläkare

53

4,6

4

1,5


Sidan publicerades den 11 oktober 2023

Etiketter: Statistik Antagning