Statistik

UKÄ har i uppdrag av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom högskoleområdet. Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in uppgifter från universitet och högskolor på uppdrag av oss. När det är möjligt är uppgifterna könsuppdelade. Arbetet med officiell statistik styrs av lag och förordning.

Du hittar den officiella statistiken bland annat i statistikdatabasen Högskolan i siffror och i statistiska meddelanden som vi publicerar tillsammans med SCB. Vid sidan av den officiella statistiken publicerar UKÄ löpande också andra rapporter på sidan Publikationer.

Gå till sidan Högskolan i siffror.

Läs statistiska meddelanden om högskoleväsendet på SCB:s webbplats.

Sök efter rapporter på sidan Publikationer.

Om statistiken

Information om hur statistiken har tagits fram, kvalitetsdeklarationer, ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som vi använder i statistiken.

Sveriges officiella statistik

All officiell statistik har beteckningen eller symbolen Sveriges officiella statistik. Beteckningen eller symbolen får inte användas om statistiken har bearbetats vidare.

Det finns 29 myndigheter som är ansvariga för olika delar av Sveriges officiella statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar systemet för den officiella statistiken. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för att:

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras

Sidan uppdaterades den 6 februari 2023

Etiketter: Statistik