Statistik

UKÄ har i uppdrag av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom högskoleområdet. Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in uppgifter från universitet och högskolor på uppdrag av oss. När det är möjligt är uppgifterna könsuppdelade. Arbetet med officiell statistik styrs av lag och förordning.

Du hittar den officiella statistiken bland annat i statistikdatabasen Högskolan i siffror och i statistiska meddelanden som vi publicerar tillsammans med SCB. Vid sidan av den officiella statistiken publicerar UKÄ löpande också andra rapporter på sidan Publikationer.

Gå till sidan Högskolan i siffror.

Läs statistiska meddelanden om högskoleväsendet på SCB:s webbplats.

Sök efter rapporter på sidan Publikationer.

Om statistiken

Information om hur statistiken har tagits fram, kvalitetsdeklarationer, ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som vi använder i statistiken.

<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_16cf0f8c1849df466227a9"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Dokumentationomstatistiken">Dokumentation om statistiken</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df466227aa"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här finns information om kvalitetsdeklarationer för UKÄ:s statistik och hur statistiken har tagits fram.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df466227ab"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-Kvalitetsdeklarationer">Kvalitetsdeklarationer<br/></h3><p class="hiq-p">För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram. I kvalitetsdeklarationerna beskrivs resultatets kvalitet för respektive statistikprodukt. Deklarationen kompletteras också av dokumentationen om statistikens framställning.<br/></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a791183"><div id="Sokandeochantagnatillhogskoleutbildningpagrundnivaochavanceradniva"><!-- Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a791183 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a13e/1670404970237/Kvalitetsdeklaration%20-%20S%C3%B6kande%20och%20antagna%20till%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20grundniv%C3%A5%20och%20avancerad%20niv%C3%A5%202022.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 202 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a147/1670405066522/Kvalitetsdeklaraiton-s%C3%B6kande%20och%20antagna-2021.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 203 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a148/1670405111983/UF0206_KD_2020_Sokande_och-antagna.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 296 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a14a/1670405156035/UF0206_KD_2019-sokande-och-antagna.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 297 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a151/1670405197869/uf0206_kd_sokande_antagna_2018_181008.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 164 kB.</span></a><br/><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a15b/1670405240518/uf0206_kd_sokande_antagna_2017_170620.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2017<span class="env-assistive-text"> Pdf, 168 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a79119e"><div id="Studenterochexamineradeihogskoleutbildningpagrundnivaochavanceradniva"><!-- Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a79119e .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a191/1670405309181/Kvalitetsdeklartion_studenter%20och%20examinerade%20i%20hogskoleutbildning_221015.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2021/2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 196 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a1a5/1670405361197/Kvalitetsdeklartion_studenter%20och%20examinerade%20i%20hogskoleutbildning_211013.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2020/2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 308 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a1b7/1670405468770/Kvalitetsdeklaration.%20Studenter%20och%20examinerade%20i%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20grundniv%C3%A5%20och%20avancerad%20niv%C3%A5..pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2019/2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 306 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a1c5/1670405548545/Kvalitetsdeklaration-2019-10-10-studenter-och%20examinerade.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2018/2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 313 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a1f2/1670405845130/UF0205-kvalitetsdeklaration-studenter-examinerade-2018-11-22.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2017/2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 166 kB.</span></a><br/><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a1fc/1670405895749/uf0205_kd_studenter_examinerade_2016_17_171012.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för studenter och examinerade för läsår 2016/2017<span class="env-assistive-text"> Pdf, 195 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a79119f"><div id="Doktoranderochexaminaihogskoleutbildningpaforskarniva"><!-- Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a79119f .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.608782d21876ee45b1e28e/1681220506899/UF0204_kd_2022.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 247 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a200/1670405999774/Kvalitetsdeklaration-Doktorander%20och%20examina%20i%20h%C3%B6gskleutbildning%20p%C3%A5%20forskarniv%C3%A5-2021.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 216 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a204/1670406051006/UF0204_KD-doktorander_2020_210415.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 381 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a215/1670406086822/%C3%85r%202019%20kvalitetsdeklaration%20doktorander.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 380 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a216/1670406140506/KValitesdeklaration-Doktorander%20och%20examina%202018%20(190416).pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 375 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a217/1670406195527/UF0204-kvalitetsdeklaration-2017-doktorander-examina-forskarniva.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2017<span class="env-assistive-text"> Pdf, 185 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.2d3591ec184eb39b78a218/1670406273525/UF0204-kvalitetsdeklaration-doktorander-examina-2016.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för doktorander och examina år 2016<span class="env-assistive-text"> Pdf, 181 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a0"><div id="Ekonomiskstatistikforuniversitetochhogskolor"><!-- Ekonomisk statistik för universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a0 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Ekonomisk statistik för universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.57547cbd1876f2027b29b2/1681300209207/Kvalitetsdeklaration%20%E2%80%93%20Ekonomisk%20statistik%20f%C3%B6r%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor_2022.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 159 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6acb/1670416813581/UF0210_KVALITETSDEKLARATION_eko-stat-2021.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 159 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6ad0/1670416850439/UF0210_KVALITETSDEKLARATION_eko-stat-2020.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 159 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6ad5/1670416882117/UF0210_KVALITETSDEKLARATION_2019-ekonomisk-statistik.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för eknoomisk statistik år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 316 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6ada/1670416915411/UF0210-kvalitetsdeklaration-2018-ekonomisk-statistik.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 313 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6ae7/1670416950566/UF0210-kvalitetsdeklaration-2017-ekonomisk-statistik.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2017<span class="env-assistive-text"> Pdf, 145 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6aed/1670417010232/UF0210-kvalitetsdeklaration-2016-ekonomisk-statistik-20170410.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för ekonomisk statistik år 2016<span class="env-assistive-text"> Pdf, 141 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a1"><div id="Personalviduniversitetochhogskolor"><!-- Personal vid universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a1 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Personal vid universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.4dc31356187dbb9def983d/1683105192974/UF0202_KD_2022.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 216 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6c0e/1670418793251/UF0202-kvalitetsdeklaration-personalstatistik-2022-05-04.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 183 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6c12/1670418850965/Kvalitetsdeklaration_personal_i_hogskolan_20_05_06.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 682 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6c2d/1670418997371/Kvalitetsdeklaration_2019-Personal%20vid%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor-1.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 294 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6cf7/1670419047497/uf0202_kd_personal_2018_se_190507.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 188 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.72ddc32918529b363f9e050/1675329814648/Kvalitetsdeklaration-Personal%20vid%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor%202017.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2017<span class="env-assistive-text"> Pdf, 234 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6cfd/1670419179296/uf0202_kd_2016_personal_170426.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för personal år 2016<span class="env-assistive-text"> Pdf, 227 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a2"><div id="Forskningviduniversitetochhogskolor"><!-- Forskning vid universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a2 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Forskning vid universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.391bb376187eb2305f96e03/1684244529404/Kvalitetsdeklaration%20_UF0213.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för forskning år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 517 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7d91222118529d11058dc82/1675268555889/Kvalitetsdeklaration%20_UF0213_version%203.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för forskning år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 235 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.61ae2c6184eb33bcd6d5f/1670419327064/Kvalitetsdeklaration-21-10-29-Forskning%20vid%20universitet%20och%20hogskolor.pdf">Läs kvalitetsdeklaration för forskning år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 216 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a9"><div id="Statistikensframstallning"><!-- Statistikens framställning --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-sv-default-anchor"> </h3><h3 class="hiq-h3" id="h-sv-default-anchor-0"><br/>Statistikens framställning<br/></h3><p class="hiq-p">Dokumentationen av statistikens framställning beskriver den undersökning – en eller eventuellt flera – som leder fram till en viss statistik, ofta en statistikprodukt. Dokumentation av statistikens framställning publiceras från och med statistikåret 2018. Dokumentationen av statistikens framställning kompletteras av kvalitetsdeklarationerna för respektive statistikprodukt.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a3"><div id="Sokandeochantagnatillhogskoleutbildningpagrundnivaochavanceradniva-0"><!-- Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a3 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17127/1670490389453/Statistikens%20framst%C3%A4llning%20-%20S%C3%B6kande%20och%20antagna%20till%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20grundniv%C3%A5%20och%20avancerad%20niv%C3%A5%202022.pdf">Läs statistikens framställning för sökande och antagna år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 156 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17128/1670490432747/Statistikens%20framst%C3%A4llning%20-%202021-S%C3%B6kande%20och%20antagna%20till%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20grundniv%C3%A5%20och%20avancerad.pdf">Läs statistikens framställning för sökande och antagna år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 157 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1712b/1670490467517/UF0206_StaF_2020_Sokande-och-antagna.pdf">Läs statistikens framställning för sökande och antagna år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 218 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1713c/1670491338176/UF0206-StaF-2019-Statestikens-framstallning-Sokande%20och%20antagna.pdf">Läs statistikens framställning för sökande och antagna år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 217 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1713c/1670491338176/UF0206-StaF-2019-Statestikens-framstallning-Sokande%20och%20antagna.pdf">Läs statistikens framställning för sökande och antagna år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 217 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a4"><div id="Studenterochexamineradeihogskoleutbildningpagrundnivaochavanceradniva-0"><!-- Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a4 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1713d/1670491458753/Statistikensframstallning_studenter%20och%20examinerade%20i%20hogskoleutbildning_221012.pdf">Läs statistikens framställning för studenter och examinerade år 2021/2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 128 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1713e/1670491504422/Statistikensframstallning_Stidenter%20och%20axaminerade%20i%20hogskoleutbildning_211013.pdf">Läs statistikena framställning för studenter och examinerade år 2020/2121<span class="env-assistive-text"> Pdf, 185 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17140/1670491572381/Statistikens%20framst%C3%A4llning.%20Studenter%20och%20examinerade%20i%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20grundniv%C3%A5%20och%20avancerad%20niv%C3%A5.-1.pdf">Läs statistikens framställning för studenter och examinerade år 2019/2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 179 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17141/1670491622459/Statistikens%20framst%C3%A4llning-2019-10-10-studenter%20och%20examinerade_UF0205.pdf">Läs statistiikens framställning för studenter och examinerade år 2018/2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 269 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a5"><div id="Doktoranderochexaminaihogskoleututbildningpaforskarniva"><!-- Doktorander och examina i högskoleututbildning på forskarnivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a5 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Doktorander och examina i högskoleututbildning på forskarnivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.608782d21876ee45b1e290/1681220653994/UF0204_staf_2022.pdf">Läs statistikens framställning för doktorander och examina år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 125 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17778/1670500015225/Statistikens-framst%C3%A4llning-doktorander%20och%20examina%20i%20h%C3%B6gskoleutbildning%20p%C3%A5%20forskarniv%C3%A5-22.pdf">Läs statistikens framställning för doktorander och examina år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 116 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1777a/1670500059896/UF0204_doktorander-StaF_2020_210415.pdf">Läs statistikens framställning för doktorander och examina år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 278 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1778a/1670500114806/%C3%85r%202019%20statistikens%20framst%C3%A4llning%20doktorander.pdf">Läs statistikens framställning för doktorander och examina år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 273 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1778b/1670500144064/uf0204_staf_doktorander_2018_ht_190416.pdf">Läs statistikens framställning för doktorander och examina år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 273 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a6"><div id="Ekonomiskstatistikforuniversitetochhogskolor-0"><!-- Ekonomisk statistik för universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a6 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Ekonomisk statistik för universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.57547cbd1876f2027b29b1/1681300142718/Statistikens%20framst%C3%A4llning%20%E2%80%93%20Kvalitetsdeklaration%20ekonomisk%20statistik%202022.pdf.pdf%202022.pdf">Läs statistikens framställning för ekonomisk statistik år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 130 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1778e/1670500181754/UF0210_eko-StaF_2021.pdf">Läs statistikens framställning för ekonomisk statistik år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 128 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17790/1670500212149/UF0210_StaF_2020.pdf">Läs statistikens framställning för ekonomisk statistik år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 124 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a7"><div id="Personalviduniversitetochhogskolor-0"><!-- Personal vid universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a7 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Personal vid universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.4dc31356187dbb9def983f/1683105225300/UF0202_STAF_2022.pdf">Läs statistikens framställning för personal år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 194 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17795/1670500336206/Statistikensframst%C3%A4llning_personal_vid_hogskolan_2022-05-04.pdf">Läs statistikens framställning för personal år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 176 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17796/1670500366248/Statistikensframst%C3%A4llning_personal_vid_hogskolan_200506.pdf">Läs statistikens framställning för personal år 2020<span class="env-assistive-text"> Pdf, 753 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa17798/1670500398073/Statistikens%20framst%C3%A4llning_2019-Personal%20vid%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor.pdf">Läs statistikens framställning för personal år 2019<span class="env-assistive-text"> Pdf, 308 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7fe9fa60184f05afa1779a/1670500432987/uf0202_staf_personal_2018_se_190507.pdf">Läs stayistikens framställning för personal år 2018<span class="env-assistive-text"> Pdf, 202 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_261f62b91851466a7911a8"><div id="Forskningviduniversitetochhogskolor-0"><!-- Forskning vid universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_261f62b91851466a7911a8 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Forskning vid universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.391bb376187eb2305f96e02/1684244509343/Statistikens-framstallning_staf_UF0213_version%201.pdf">Läs statistikens framställning för forskning år 2022<span class="env-assistive-text"> Pdf, 306 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.193f86fb185be594c1b83c3/1674122448016/Statistikens-framstallning_staf_UF0213_version%203.pdf">Läs statistikens framställning för forskning år 2021<span class="env-assistive-text"> Pdf, 140 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_16cf0f8c1849df466227f2"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Informationomstatistiken">Information om statistiken</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df466227f3"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som UKÄ använder i statistiken.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622979"><div id="Underrubrik"><!-- Underrubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-Amneslistorochhuvudomraden">Ämneslistor och huvudområden</h3></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df466228bb"><div id="Amnenpagrundnivaochavanceradniva"><!-- Ämnen på grundnivå och avancerad nivå --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df466228bb .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Ämnen på grundnivå och avancerad nivå</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här kan du se sammanställningar över de ämnen som redovisas i statistiken om högskolan. Universiteten och högskolorna har rapporterat sina ämnen till Statistiska centralbyrån, SCB, som i statistiken har fört ihop dem till 180 ämnesgrupper. Ämnesgrupperna slås i sin tur samman till cirka 40 ämnesdelområden som i sin tur delas in i 8 ämnesområden.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.16cf0f8c1849df46622a12/1669123179718/amneslista-2009.xlsx">Läs ämneslista från och med 2009.<span class="env-assistive-text"> Excel, 17 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.16cf0f8c1849df46622a19/1669123189687/amneslista-fore-2009.xlsx">Läs ämneslista från och med 2008.<span class="env-assistive-text"> Excel, 28 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622a1f"><div id="Forskningsamnen"><!-- Forskningsämnen --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622a1f .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Forskningsämnen</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Forskningsämnen används vid redovisning av statistik om utbildningar på forskarnivå, forskning och personal i högskolan. Klassifikationen eller ämneslistan <q>Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011</q> bygger på en internationell förlaga, OECD:s klassifikation över forskningsämnen.</p><p class="hiq-p">I ämneslistan redovisas forskningsämnena på tre nivåer:<br/><br/>Forskningsämnesområden, ensiffernivå (6 stycken)<br/>Forskningsämnesgrupper, tresiffernivå (42 stycken)<br/>Forskningsämnen, femsiffernivå (250 stycken)</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c2da/1669982758515/forskningsamnen-standard-2011.pdf">Läs forskningsämnen från och med 2011.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 237 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c2e5/1669982839699/Forskningsamnen-standard-2011.xlsx">Läs forskningsämnen från och med 2011.<span class="env-assistive-text"> Excel, 51 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c2f8/1669982997168/Forskningsamnen-standard-fore-2011.xlsx">Läs forskningsämnen till och med 2010.<span class="env-assistive-text"> Excel, 26 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622a22"><div id="Oversattningsnycklar"><!-- Översättningsnycklar --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622a22 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Översättningsnycklar</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><h4 class="hiq-h4" id="h-Oversattningsnyckelforforskningsamnen">Översättningsnyckel för forskningsämnen</h4><p class="hiq-p">UKÄ har, tillsammans med SCB, tagit fram en översättningsnyckel för forskningsämnen eftersom en ny indelning infördes i statistiken 2011. Med hjälp av översättningsnyckeln kan universitet och högskolor och andra användare se vilken kod och benämning ett forskningsämne har enligt den nuvarande standarden. Det är en hjälp för lärosätena som ska rapporterna in statistik utifrån forskningsämnen. Översättningsnyckeln gör det även möjligt att följa statistik över doktorander, lärosätenas personal och FoU-intäkter över en längre tid.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c4cd/1669983220522/oversattningsnyckel-forskningsamnen.pdf">Läs översättningsnyckel för forskningsämnen.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 278 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c4d1/1669983287359/oversattningsnyckel-forskningsamnen.xlsx">Läs översättningsnyckel för forskningsämnen.<span class="env-assistive-text"> Excel, 53 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><br/></p><h4 class="hiq-h4" id="h-Oversattningsnyckelforpersonalstatistik">Översättningsnyckel för personalstatistik</h4><p class="hiq-p">Den här översättningsnyckeln är anpassad till statistik om universitetens och högskolornas personal. Den kan användas för att jämföra uppgifter enligt de gamla och nya indelningarna.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c4d5/1669983340222/oversattningsnyckel-personalstatistik.pdf">Läs översättningsnyckel för personalstatistik.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 142 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.7d91222118529d11058dbda/1675254607295/oversattningsnyckel-personalstatistik.xlsx">Läs översättningsnyckel för personalstatistik.<span class="env-assistive-text"> Excel, 22 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622a25"><div id="Huvudomraden"><!-- Huvudområden --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622a25 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Huvudområden</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Generella och konstnärliga examina har ett visst huvudområde. För konstnärliga examina och den tvååriga högskolexamen är huvudområdet det område som examensarbetet görs inom. För kandidat-, magister- och masterexamen ska även en succesiv fördjupning göras inom huvudområdet för examen. För statistikändamål sammanförs dessa huvudområden i huvudområdesgrupper och redovisas enligt SUN 2000, som är en svensk standard för klassificering av all utbildning i Sverige.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c6a2/1669985546136/huvudomradesgrupper-sun-klassificering.xlsx">Läs huvudområdesgrupper och SUN-klassificering.<span class="env-assistive-text"> Excel, 31 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b24"><div id="Kopia1avUnderrubrik"><!-- Kopia (1) av Underrubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-sv-default-anchor"> </h3><h3 class="hiq-h3" id="h-Omstatistiken">Om statistiken</h3></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b15"><div id="Vanligastatistikbegrepp"><!-- Vanliga statistikbegrepp --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b15 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Vanliga statistikbegrepp</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Att det finns gemensamma och tydliga definitioner av de begrepp som används i den officiella statistiken inom högskolan är en förutsättning för att kunna göra olika jämförelser och sammanställningar av hög kvalitet. I begreppsmanualen har vi samlat förklaringar av de begrepp som används i UKÄ:s publiceringar och databaser som innehåller officiell statistik.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.34770e1c185387824a674/1671697719182/begreppsmanual-statistik.pdf">Läs mer om statistikbegrepp i Begreppsmanualen.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 287 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b18"><div id="Statistikomsokandeochantagna"><!-- Statistik om sökande och antagna --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b18 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Statistik om sökande och antagna</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Att beskriva antagningsprocessen till högskolan med statistik är komplicerat. Mycket händer mellan söktillfälle och terminsstarten. Alla som söker blir inte antagna och alla som antas påbörjar inte utbildningen. Det sker också efteranmälningar till utbildningar även långt efter terminsstart. Statistik som sammanställs vid en tidpunkt kommer därmed sannolikt skilja sig från statistik som sammanställs vid en annan tidpunkt på grund av den utgår från olika populationer.</p><p class="hiq-p">UKÄ:s statistik över sökande, antagna och nybörjare i högskolan ger en bild av denna komplexa och ständigt föränderliga process och av inflödet i högskolan.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c6fa/1669985879542/beskrivning-sokande-antagna-maj2016.pdf">Läs Beskrivning av statistiken om sökande och antagna.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 129 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b19"><div id="Larosatenochforandringar"><!-- Lärosäten och förändringar --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b19 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Lärosäten och förändringar</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Den här listan över alla universitet och högskolor beskriver även organisatoriska förändringar över tid som påverkar statistiken, till exempel sammanslagningar eller när en högskola blev universitet. Intill varje lärosätes namn finns information om eventuella förändringar som inträffat för respektive universitet och högskola. Det kan vara en bra hjälp om man studerar långa tidsserier av statistik och vill ha hjälp att förstå förändringar eller olika brott i statistiken.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c753/1669986095494/UH-lista-2019-01.xlsx">Läs Lärosäten och förändringar över tid.<span class="env-assistive-text"> Excel, 22 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b1a"><div id="Overtackningistatistiken20062007och20112012"><!-- Övertäckning i statistiken 2006-2007 och 2011-2012 --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b1a .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Övertäckning i statistiken 2006-2007 och 2011-2012</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Uppgifterna i statistiken om antalet nybörjare, registrerade studenter och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07-2011/12 har varit något överskattade. Detta beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.</p><p class="hiq-p">UKÄ:s statistikdatabas är korrigerad. Även vissa av våra statistiska analyser har korrigerats. Statistiska meddelanden samt våra årsrapporter som publicerats under den här perioden har inte ändrats eftersom övertäckningen bedöms som ringa. I senare publicerade statistiska meddelanden, efter den 31 oktober 2013, är alla tidsserier korrigerade för läsåren 2006/07–2011/12.</p><p class="hiq-p">SCB har gjort en rapport som beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen:</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c769/1669986314898/scb-overtackning-i-statistiken-2013-10-31.pdf">Läs SCB:s rapport Övertäckning i statistiken.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 510 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b4c"><div id="EfterrapporteringariLadok"><!-- Efterrapporteringar i Ladok --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b4c .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Efterrapporteringar i Ladok</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Lärosätena rapporterar in uppgifter om registrerade studenter en gång per termin till SCB. Dessa uppgifter blir sen en del av den officiella statistiken. Under 2015 fick SCB i uppdrag av UKÄ att granska kvaliteten på dessa inrapporterade uppgifter.</p><p class="hiq-p">För att utvärdera kvaliteten i de rapporterade uppgifterna har UKÄ och SCB tittat närmare på uppgifter för höstterminen 2013. Den ordinarie rapporteringen för denna termin gjordes i februari 2014. Ett nytt uttag för denna termin gjordes i maj 2015 och dessa uppgifter jämfördes sedan med den ordinarie rapporteringen, det vill säga den rapportering som gjordes cirka ett år tidigare.</p><p class="hiq-p">UKÄ och SCB drar slutsatsen att de insamlade uppgifterna håller en god kvalitet och resulterar i statistik av hög kvalitet. Skillnaderna mellan insamlingarna påverkar inte den officiella statistiken i någon större omfattning. Brister som funnits i ordinarie insamling har till stor del tagits om hand i samband med den statistikproduktion som SCB utför på uppdrag av UKÄ och uppgifter korrigeras också under kommande insamlingar.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c774/1669986460717/efterrapporteringar-i-ladok-jan2016.pdf">Läs Efterrapporteringar i Ladok – Konsekvenser för den officiella statistiken om registrerade studenter.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 518 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b4d"><div id="Kvalitetsstudieavsokandeochantagningsstatistiken"><!-- Kvalitetsstudie av sökande- och antagningsstatistiken --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b4d .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Kvalitetsstudie av sökande- och antagningsstatistiken</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ:s officiella statistik över sökande och antagna baserar sig helt på uppgifter från UHR:s samordnade antagningssystem NyA. En viss andel av de som registrerar sig på utbildning på grund- och avancerad nivå har emellertid inte ansökt via NyA, och kommer därmed inte med i UKÄ:s statistik över sökande och antagna. Det kan till exempel röra sig om studenter på vissa mindre högskolor eller på vissa utbildningar och/eller program på större högskolor.</p><p class="hiq-p">Hur stor denna undertäckning är, om den varierar mycket mellan olika år, eller vilka högskolor och utbildningar det rör sig om, har vi dock i dagsläget inte särskilt mycket kunskap om.</p><p class="hiq-p">För att få en bättre bild av undertäckningen i statistiken har UKÄ genomfört en kvalitetsstudie som redovisas i denna PM. Uppgifter och bearbetningar har genomförts av Statistikmyndigheten SCB. Studien ska ge underlag till bättre kunskap om hur väl UKÄ:s officiella statistik täcker in det faktiska antalet sökande och antagna i högskolan, som sedan kan kommuniceras i den kvalitetsdeklaration som avser statistiken.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c779/1669986549373/Kvalitetsstudie-2021-02-26-sokande-och-antagna.pdf">Läs Kvalitetsstudie av sökande- och antagningsstatistiken.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 491 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b5a"><div id="Kopia2avUnderrubrik"><!-- Kopia (2) av Underrubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h3 class="hiq-h3" id="h-sv-default-anchor-0"> </h3><h3 class="hiq-h3" id="h-Mattochmetoder">Mått och metoder</h3></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b58"><div id="Metodattmataetableringpaarbetsmarknaden"><!-- Metod att mäta etablering på arbetsmarknaden --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b58 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Metod att mäta etablering på arbetsmarknaden</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ publicerar rapporter om hur snabbt nyutexaminerade studenter blir etablerade på arbetsmarknaden. För att räknas som etablerad på arbetsmarknaden krävs att personen uppfyller ett antal kriterier, till exempel sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret och att inkomsten under året ska överstiga en viss nivå. Man kan etablera sig efter examen som egen företagare eller som anställd, eller en kombination av dessa (kombinatör).</p><p class="hiq-p">För vissa grupper är vårt etableringsmått mindre lämpligt att använda, till exempel inom det konstnärliga området där det bland annat är vanligt med stipendier, vilket inte räknas som inkomst. <br/></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.11258e6a184d17a7b2c787/1669986626037/beskrivning-av-etableringsmattet-maj2016.pdf">Läs Beskrivning av etableringsmåttet.<span class="env-assistive-text"> Pdf, 307 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_16cf0f8c1849df46622b59"><div id="Metodattmataprestationsgrad"><!-- Metod att mäta prestationsgrad --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_16cf0f8c1849df46622b59 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Metod att mäta prestationsgrad</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">UKÄ följer upp studenters prestationsgrad, det vill säga i vilken utsträckning studenterna tar de högskolepoäng de varit registrerade för ett visst läsår. Om en student tar alla sina registrerade poäng är prestationsgraden 100 procent.</p><p class="hiq-p">2013 vidareutvecklade UKÄ metoden för att följa upp detta. Studenternas prestationer följs upp under aktuell termin och följande tre terminer. När vi räknar ut prestationsgraden räknas studenternas kursregistreringspoäng om till helårsstudenter och deras avklarade poäng till helårsprestationer. Prestationsgraden beräknas sedan som kvoten mellan antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter och uttrycks i procent.</p><p class="hiq-p"><a href="https://gamla.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4a0e/1487841854189/statistisk-analys-2013-03-18-prestationsgrader.pdf">Läs Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader</a></p></div></div> </div> </div> </div>

Sveriges officiella statistik

All officiell statistik har beteckningen eller symbolen Sveriges officiella statistik. Beteckningen eller symbolen får inte användas om statistiken har bearbetats vidare.

Det finns 29 myndigheter som är ansvariga för olika delar av Sveriges officiella statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar systemet för den officiella statistiken. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för att:

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras

Sidan uppdaterades den 6 februari 2023

Etiketter: Statistik