Högskolan i siffror

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken om universitet och högskolor. Du kan söka uppgifter och ladda ner dem via vår exporttjänst.

<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62ce9"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Utbildningpagrundnivaochavanceradniva">Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62cea"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du statistik som på olika sätt speglar verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans utbildningsverksamhet. Statistiken redovisar antalet individer eller helårsstudenter per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne eller program, lärosäte och kön.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d9e"><div id="Sokandeochantagna"><!-- Sökande och antagna --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62d9e .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Sökande och antagna</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/97">Antagna till yrkesexamenprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/98">Antagna till generella program</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/100">Antagna utan tidigare högskolestudier</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/95">Förstahandssökande till generella program</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/13">Förstahandssökande till yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/96">Sökande utan tidigare högskolestudier</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/99">Söktryck till yrkesprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/101">Söktryck till generella program</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62dbe"><div id="Nyborjare"><!-- Nybörjare --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62dbe .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Nybörjare</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/29">Högskolenybörjare per studieform (termin)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/120">Högskolenybörjare per studieform (läsår)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/27">Högskolenybörjare per kommun</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/31">Nybörjare på yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/30">Nybörjare på högskola per studieform</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/28">Nybörjare på högskola per kommun</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/106">Nybörjare på lärarutbildning per läsår</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62e31"><div id="Registrerade"><!-- Registrerade --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62e31 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Registrerade</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/1">Registrerade studenter per ämnesgrupp (termin)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/119">Registrerade studenter per ämnesgrupp (läsår)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/26">Registrerade studenter på yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/32">Registrerade studenter per studieform</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/25">Registrerade studenter per utbildningsnivå</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/17">Studenter med kursregistreringar efter omfattning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/16">Registrerade på basårsutbildningar</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62e39"><div id="Internationellstudentmobilitet"><!-- Internationell studentmobilitet --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62e39 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Internationell studentmobilitet</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/59">Inresande nybörjare</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/60">Inresande studenter</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/61">Inresande utbytesstudenter per program</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/62">Utresande studenter</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/63">Utresande utbytesstudenter per program</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62e41"><div id="Examinaochexaminerade"><!-- Examina och examinerade --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62e41 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Examina och examinerade</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/24">Examina (läsår)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/23">Examina (år)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/22">Samtliga lärarexamina (läsår)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/15">Samtliga lärarexamina (år)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/18">Generella examina enligt SUN</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/102">Examinerade (år)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/108">Examinerade (läsår)</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62e49"><div id="HelarsstudenterHSTochhelarspretationerHPR"><!-- Helårsstudenter (HST) och helårspretationer (HPR) --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62e49 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Helårsstudenter (HST) och helårspretationer (HPR)</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/33">HST per studieform och ämnesgrupp</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/34">HST per utbildningsnivå och ämnesgrupp</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/4">HST per studieform och utbildningsnivå</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/35">HST per yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/36">HST i distansutbildning per studieform och utbildningsnivå</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/37">HST i distansutbildning per utbildningsnivå och ämnesområde</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/38">HST i distansutbildning per studieform och ämnesområde</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/40">HPR per studieform och ämnesområde</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/41">HPR per utbildningsnivå och ämnesgrupp</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/39">HPR per studieform och utbildningsnivå</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62e51"><div id="Uppdragsutbildning"><!-- Uppdragsutbildning --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62e51 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Uppdragsutbildning</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här redovisar UKÄ uppgifter om poänggivande uppdragsutbildning vid svenska universitet och högskolor. Statistiken finns i en excelfil som du kan ladda ned.</p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.659c83de1876f03f396b59/1681903379063/statistik_uppdragsutbildning_2022.xlsx">UKÄ:s statistik om uppdragsutbildning<span class="env-assistive-text"> Excel, 538 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_7356f7f518702f7c59ee5"><div id="Etableringpaarbetsmarknaden"><!-- Etablering på arbetsmarknaden --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h3"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h3__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h3__button" data-toggle="#svid12_7356f7f518702f7c59ee5 .hiq-decoration-plusbox-h3__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h3__text">Etablering på arbetsmarknaden</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h3__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h3__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="/download/18.130a61601876f41dc05b428/1683015910224/Etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden%20efter%20studier%20i%20h%C3%B6gskolan.pdf">Rapport 2023-05-02 Etablering på arbetsmarknaden<span class="env-assistive-text"> Pdf, 574 kB.</span></a></p><p class="hiq-p"><a href="/download/18.56aa720218a88198edc2d73/1695122968333/Etablering%202019-20_Webbtabeller_uppdaterade.xlsx">Webbtabeller 2023-05-02 Etablering på arbetsmarknaden<span class="env-assistive-text"> Excel, 132 kB.</span></a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_214fa821862d16a78cb9e"><div id="Nyckeltal"><!-- Nyckeltal --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_214fa821862d16a78cb9e .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Nyckeltal</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/90">Förstahandssökande (%) till yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/91">Nybörjare (%) på förstahandsval</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/79">Medianålder för högskolenybörjare</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/80">Medianålder för nybörjare på yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/92">Högskolenybörjare med högutbildade föräldrar (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/93">Högskolanybörjare med högutbildade föräldrar (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/94">Nybörjare på yrkesexamensprogram: andel med högutbildade föräldrar</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/7">Utländsk bakgrund (%) bland högskolenybörjare</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/65">Utländsk bakgrund (%) bland högskolanybörjare</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/66">Utländsk bakgrund (%) bland nybörjare på yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/75">Förstagångsexaminerade</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/89">Förstagångsexaminerade (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/76">Examinerade från yrkesexamensprogram med tidigare examen</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/81">Återkommande efter examen (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/85">Återkommande i utbildning (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/72">Utlandsstudier bland examinerade (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/73">Utlandsstudier bland examinerade från yrkesexamensprogram (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/78">Genomsnittspoäng efter 3 år</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/77">Kvarvarande år 2 (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/84">Kurser med jämn könsfördelning (%)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/83">Normalstudietid på yrkesexamensprogram</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/82">Nationell mobilitet</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d08"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Utbildningpaforskarniva">Utbildning på forskarnivå</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d09"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du statistik om svensk forskarutbildning. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans forskarutbildning. I statistiken redovisas antalet doktorander, som individer eller helårspersoner, per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne, lärosäte och kön.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62fb6"><div id="Nyborjare"><!-- Nybörjare --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_6b13e85918450b4a2c62fb6 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Nybörjare</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/43">Doktorandnybörjare enligt forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/44">Utländska doktorandnybörjare enligt forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/45">Doktorandnybörjare (helårs) enligt forskningsämnesindelning och per försörjningsform</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c71da"><div id="Registrerade"><!-- Registrerade --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c71da .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Registrerade</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/46">Doktorander enligt forskningsämnesindelning och försörjningsform</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/47">Doktorander (helårs) enligt forskningsämnesindelning och försörjningsform</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/48">Utländska doktorander enligt forskningsämnesindelning</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c71e5"><div id="Examina"><!-- Examina --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c71e5 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Examina</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/49">Doktorsexamina enligt forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/50">Licentiatexamina enligt forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/51">Forskarexamina avlagda av utländska doktorander enligt forskningsämnesindelning</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_214fa821862d16a78cbb5"><div id="Nyckeltal"><!-- Nyckeltal --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_214fa821862d16a78cbb5 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Nyckeltal</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/87">Medelaktivitet för doktorander</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/86">Medianålder för aktiva doktorander</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/88">Rekrytering till utbildning på forskarnivå från egen högskola</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d27"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Ekonomi">Ekonomi</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d28"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du statistik om lärosätenas ekonomi och finansiering. Förutom samlade uppgifter från den ekonomiska redovisningen, så som resultat- och balansräkningar, finns också detaljerade uppgifter om lärosätenas intäkter. Statistiken består framförallt intäkter och kostnader per kalenderår. Några förekommande dimensioner är lärosäte, intäktsslag, finansiär och typ av kostnad.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d29"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats. <a href="https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/">https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c73cf"><div id="Ekonomi"><!-- Ekonomi --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c73cf .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Ekonomi</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/14">Totala intäkter, översikt</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/21">Intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/19">Intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per intäktsslag</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/20">Intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per finansiär</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/vara-resultat/statistik/hogskolan-i-siffror/ekonomi?indicator=resultatrakning ">Resultaträkning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/vara-resultat/statistik/hogskolan-i-siffror/ekonomi?indicator=balansrakning">Balansräkning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/vara-resultat/statistik/hogskolan-i-siffror/ekonomi?indicator=takbeloppsuppfoljning">Takbeloppsuppföljning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/vara-resultat/statistik/hogskolan-i-siffror/ekonomi?indicator=hst_hpr">Utfall: Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) per utbildningsområde</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d47"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Personal">Personal</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d48"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du statistik om högskolans personal. Det handlar bland annat om hur många de är, vilka anställningskategorier de tillhör och hur utvecklingen har sett ut över tid. I statistiken redovisar vi uppgifter om antal individer och antal omräknat till heltidsekvivalenter, både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, åldersgrupp och kön.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c7583"><div id="Personal"><!-- Personal --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c7583 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Personal</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/53">Personal (heltidsekvivalenter)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/54">Personal (Individer)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/55">Personal (Individer) med forskarexamen</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/56">Forskande och undervisande personal (heltidsekv) enl. forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/57">Forskande och undervisande personal med forskarexamen (heltidsekv) enl. forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/8">Forskande och undervisande personal (individer) enl. forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/58">Forskande och undervisande personal med forskarexamen (individer) enl. forskningsämnesindelning</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/104">Meriteringsanställda (heltidsekvivalenter)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/103">Meriteringsanställda (Individer)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/123">Anställningsform (heltidsekvivalenter)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/121">Anställningsform (individer)</a></p></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c7587"><div id="Nyckeltal"><!-- Nyckeltal --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c7587 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Nyckeltal</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/67">Disputerad (%) forskande och undervisande personal</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/69">Professorer (%) av forskande och undervisande personal</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/124">Tidsbegränsat anställda bland forskande och undervisande personal (%)</a></p></div></div> </div> </div> </div>
<div class="sv-text-portlet sv-use-margins sv-skip-spacer" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d66"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h2 class="hiq-h2" id="h-Forskningviduniversitetochhogskolor">Forskning vid universitet och högskolor</h2></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d67"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Här hittar du statistik om högskolans forskningsverksamhet. Uppgifterna rör forskningspublikationer, internationell rekrytering av forskare och forskares mobilitet. I statistiken redovisar vi uppgifter både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, anställningskategori och kön.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_6b13e85918450b4a2c62d68"><div id="Brodtext"><!-- Brödtext --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p">Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats. <a href="https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/">https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_9c9758518455dbf0c7896"><div id="Forskningviduniversitetochhogskolor"><!-- Forskning vid universitet och högskolor --></div><div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox sv-skip-spacer"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer"><div class="hiq-decoration-plusbox-h2"> <h2 class="hiq-decoration-plusbox-h2__title"> <button class="hiq-decoration-plusbox-h2__button" data-toggle="#svid12_9c9758518455dbf0c7896 .hiq-decoration-plusbox-h2__content"> <span class="hiq-decoration-plusbox-h2__text">Forskning vid universitet och högskolor</span><span class="hiq-decoration-plusbox-h2__icon"></span> </button> </h2> </div></div> <div class="sv-vertical sv-layout hiq-decoration-plusbox-h2__content"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-decoration-content"><div class="sv-text-portlet-content"><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/111">Antal forskningspublikationer</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/114">Forskare med delade tjänster</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/115">Forskare som byter lärosäte</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/112">Internationell rekrytering (forskare med enbart utländska examina)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/113">Internationell rekrytering (forskare utan svenskt medborgarskap)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/116">Mobilitet mellan sektorer (adjungerade)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/129">Internationell rekrytering (%) (forskare med enbart utländska examina)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/130">Internationell rekrytering (%) (forskare utan svenskt medborgarskap)</a></p><p class="hiq-p"><a href="https://www.uka.se/integrationer/hogskolan-i-siffror/statistik?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/131">Mobilitet mellan sektorer (%) (adjungerade)</a></p></div></div> </div> </div> </div>

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023

Etiketter: Statistik