Högskolan i siffror

Välkommen till Universitetskanslersämbetets statistikdatabas Högskolan i siffror!

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken om universitet och högskolor. Här kan du utforska uppgifterna i vårt gränssnitt eller ladda ner dem via vår exporttjänst.

Undrar du över något är du välkommen att kontakta oss på analys@uka.se.


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du statistik som på olika sätt speglar verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans utbildningsverksamhet. Statistiken redovisar antalet individer eller helårsstudenter per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne eller program, lärosäte och kön.

Utbildning på forskarnivå

Här hittar du statistik om svensk forskarutbildning. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans forskarutbildning. I statistiken redovisas antalet doktorander, som individer eller helårspersoner, per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne, lärosäte och kön.

Personal

Här hittar du statistik om högskolans personal. Det handlar bland annat om hur många de är, vilka anställningskategorier de tillhör och hur utvecklingen har sett ut över tid. I statistiken redovisar vi uppgifter om antal individer och antal omräknat till heltidsekvivalenter, både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, åldersgrupp och kön.

Forskning vid universitet och högskolor

Här hittar du statistik om högskolans forskningsverksamhet. Dels presenterar vi statistik som rör antal publikationer inom olika forskningsämnesområden, och dels om forskare mobilitet. I statistiken redovisar vi uppgifter om antal publikationer och heltidsekvivalenter, både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, anställningskategori och kön.

Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats.

Till toppen