Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2023 som gäller den officiella statistiken från UKÄ. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.

Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabeller, sökande och antagnaHöstterminen 2023


2023-10-11


Statistiskt meddelandeHöstterminen 20232023-11-16DatabasLäsår, terminer, kalenderårI samband med
publicering av
ovanståendeStudenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Uppgifterna avserPubliceringsdatumStatistiskt meddelandeLäsåret 2021/222023-04-12Tabeller, nybörjareLäsåret 2022/232023-10-12Tabeller, registrerade studenterLäsåret 2022/232023-10-12Tabeller, examineradeLäsåret 2022/232023-11-16DatabasLäsår, terminer, kalenderårI samband med
publicering av
ovanståendeGenomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabellerLäsåret 2021/222023-05-24Statistiskt meddelandePubliceras vartannat år2023-12-14Internationell studentmobilitet i högskolan

Uppgifterna avser


Publiceringsdatum


Tabell, in- och utresande studenterLäsåret 2022/232023-10-19Statistiskt meddelandeLäsåret 2022/232023-11-30DatabasLäsåret 2022/23I samband med
publicering av
ovanståendeSvensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabellerLäsåret 2021/222023-03-28Statistiskt meddelandePubliceras vartannat år2024Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabellerLäsåret 2021/222023-03-16Statistiskt meddelandePubliceras vartannat år2024‌Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina20222023-04-13Statistiskt meddelande20222023-06-08Databas2022I samband med
publicering av
ovanståendePersonal vid universitet och högskolor

Uppgifterna avserPubliceringsdatumTabeller, högskolans personal20222023-05-04Statistiskt meddelande20222023-06-14Databas2022I samband med
publicering av
ovanståendeEkonomisk statistik för universitet och högskolor

Uppgifterna avserPubliceringsdatumDatabas20222023-04-12Forskning vid universitet och högskolor

Uppgifterna avserPubliceringsdatumDatabas, Internationell rekrytering (Forskare med enbart utländska examina)20222023-05-17
(Publiceringsplan har ändrats från 2023-05-11)Databas, Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap)20222023-05-17
(Publiceringsplan har ändrats från 2023-05-11)Databas, Forskare med delade tjänster20222023-05-17
(Publiceringsplan har ändrats från 2023-05-11)Databas, Forskare som byter lärosäte20222023-05-17
(Publiceringsplan har ändrats från 2023-05-11)Databas, Mobilitet mellan sektorer (adjungerade)20222023-05-17Databas, Antal forskningspublikationer20222023-10-19Sidan uppdaterades den 11 maj 2023

Etiketter: Statistik