Publiceringsplan

Här hittar du publiceringsplanen för 2024 som gäller vår officiella statistik. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.

Högskolans personal

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2023

2 maj

Statistiskt meddelande

2023

13 juni

Databas

2023

I anslutning till publicering ovan

Doktorander

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2023

12 april

Statistiskt meddelande

2023

11 juni

Databas

2023

I anslutning till publicering ovan

Studenter och examinerade

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

2022/23

11 april

Tabeller, nybörjare

2023/24

10 oktober

Tabeller, registrerade

2023/24

10 oktober

Tabeller, examinerade

2023/24

14 november

Databas


I anslutning till publicering ovan

Sökande och antagna

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

HT 2024

9 oktober

Statistiskt meddelande

HT 2024

14 november

Databas


I anslutning till publicering ovan

Genomströmning

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2022/23

23 maj

Statistiskt meddelande


2025

Studentmobilitet

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2023/24

17 oktober

Statistiskt meddelande

2023/24

28 november

Databas

2023/24

I anslutning till publicering ovan

Ekonomi

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2023

23 april (Publiceringsdatum har ändrats från 18 april)

Svensk och utländsk bakgrund

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2022/23

26 mars

Statistiskt meddelande

2022/23

28 maj

Föräldrarnas utbildningsnivå

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

2022/23

14 mars

Statistiskt meddelande

2023/24

11 december

Forskning vid universitet och högskolor

Typ

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas, Internationell rekrytering (Forskare med enbart utländska examina)

2023

23 maj

Databas, Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap)

2023

23 maj

Databas, Forskare med delade tjänster

2023

23 maj

Databas, Forskare som byter lärosäte

2023

23 maj

Databas, Mobilitet mellan sektorer (adjungerade)

2023

23 maj

Databas, Antal forskningspublikationer

2023

22 oktober

Sidan uppdaterades den 17 april 2024

Etiketter: Statistik