Lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor

Om de lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor.

Högskolelagen

Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman. Där framgår till exempel att studenter ska ha rätt till inflytande och att universiteten och högskolorna ska samverka med det omgivande samhället. 

Till högskolelagen på Sveriges riksdags webbplats

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen kompletterar bestämmelserna i högskolelagen. Här finns till exempel tillträdesregler, examensmål och information om vad som kan överklagas.

Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns ytterligare lagar och förordningar som styr statliga universitets och högskolors verksamhet, exempelvis förvaltningslagen där bland annat lärosätenas serviceskyldighet regleras.

Till högskoleförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Universitets- och högskolerådets föreskrifter

Universitets- och högskolerådet, UHR, utfärdar föreskrifter på en rad områden. Några exempel är föreskrifter om studieuppehåll och högskoleprovet.

Till föreskrifterna på Universitets- och högskolerådets webbplats

Andra lagar och regler som styr statliga lärosäten

Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns bland annat nedanstående lagar och förordningar som styr statliga universitet och högskolor. De andra lagarna och förordningarna gäller för avgränsade delar av verksamheten vid alla universitet och högskolor.

Exempel på andra lagar och förordningar

Förvaltningslagen (217:900) på Sveriges riksdags webbplats

Diskrimineringslagen (2008:567) på Sveriges riksdags webbplats

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor på Sveriges riksdags webbplats

Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor på Sveriges riksdags webbplats

Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har egna förordningar

Förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan på Sveriges riksdags webbplats

Förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet på Sveriges riksdags webbplats

Sidan publicerades den 27 oktober 2022