Nyhet 15 januari 2024 Kl 15.22

Dela med dig av dina erfarenheter från att samverka

I april 2024 arrangerar UKÄ workshoppar för att lyssna in praktiska erfarenheter från lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Vill du nominera dig själv eller någon annan till att delta i en workshop? Gör en anmälan via nomineringsformuläret nedan.

Workshopparna är en del av UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan. Att lärosäten samverkar med det omgivande samhället är viktigt för kvaliteten i utbildning och forskning. Samverkan är också en av förutsättningarna för att generera ny kunskap om de stora samhällsutmaningarna. UKÄ har i uppdrag av regeringen att utvärdera samverkan för att identifiera både styrkor och förbättringsområden.

Vi vill därför få in erfarenheter från det dagliga och praktiska arbetet i att samverka, både från lärosätesperspektiv och från samverkansparter. För att få in många olika erfarenheter bjuder vi både in lärare, forskare, studenter som samverkar med det omgivande samhället inom en utbildning eller inom forskning och samverkansparter som samverkar med ett lärosäte.

Datum

Ämnesområde

Fredag 12 april 2024

Att samverka i forskning inom natur, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

Måndag 15 april 2024

Att samverka i utbildningar inom natur, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

Onsdag 17 april 2024

Att samverka i forskning och utbildningar inom samhällsvetenskap

Fredag 19 april 2024

Att samverka i forskning och utbildningar inom humaniora och konst

  

 

För att bli inbjuden till en workshop behöver du anmäla ditt intresse, det gör du via vårt nomineringsformulär. Vi kommer sedan att sätta samman deltagare till respektive workshop.

Här kan du anmäla ditt intresse till workshoppen, nomineringsformulär

Du som vill veta mer kan läsa mer i det informationsbrev som har gått ut, du hittar brevet här Pdf, 215 kB.

Vi har samlat frågor och svar om projektet här

Du som har frågor om workshopparna kan kontakta Anna-Karin Malla

Sidan publicerades den 15 januari 2024