Juridisk tillsyn 14 mars 2023 Kl 14.15

Färre studenter stängs av eller varnas

Under 2022 minskade antalet studenter som stängdes av eller varnades, jämfört med år 2021. Det visar en rapport från UKÄ som gått igenom förra årets disciplinärenden på alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

– Förra året var det 2671 studenter som stängdes av eller varnades, att jämföra med 3055 studenter för 2021. Minskningen sker efter att antalet avstängda eller varnade nästan fördubblades under pandemiåren 2019–2021, säger Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ.

En stor del av lärosätena bedömer att det är återgången efter pandemin till undervisning och examinationer på campus som är orsaken till minskningen av antalet inkomna ärenden under 2022. Minskningen av antalet inkomna ärenden är enligt de flesta lärosäten större än minskningen av antalet avstängda och varnade studenter år 2022. Detta kommer förmodligen medföra att vi kommer att se en ännu större minskning 2023, säger Pontus Kyrk.

– Under förra året återgick många lärosäten till att ha examinationer på campus istället för hemtentor, vilket kan göra det svårare för studenter att fuska, säger Pontus Kyrk.

De lärosäten som hade störst andel disciplinärenden 2022 var Mälardalens universitet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Där är det cirka 2 procent av studenterna som varnats eller stängts av för fusk förra året, att jämföra med 0,86 procent av studenterna totalt sett.

– Det är viktigt att komma ihåg att siffrorna inte avspeglar hur många som verkligen fuskar på lärosätena, utan hur många som anmäls och får en disciplinåtgärd, säger Pontus Kyrk.

Plagiat vanligaste typen av fusk

UKÄ delar upp disciplinärendena i sex kategorier: fusklappar och otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiat, förfalskning av dokument, störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt samt sexuella eller etniska trakasserier.

– Den vanligaste orsaken till att studenter stängs av eller varnas för fusk har sedan 2001 varit plagiat, ­­­­­säger Pontus Kyrk.

Läs mer i rapporten Disciplinärenden 2022 vid universitet och högskolor. Pdf, 4 MB.

Vid frågor kontakta Pontus Kyrk via mejl på pontus.kyrk@uka.se

Sidan uppdaterades den 16 mars 2023