Rapportera uppgifter till UKÄ

Den här informationen vänder sig till dig på ett universitet eller en högskola som rapporterar in uppgifter till UKÄ.

Uppgifter om ekonomi och uppdragsutbildning

Merparten av statistiken samlas in från olika register, men statistik om lärosätenas ekonomi kan inte hämtas ur register utan måste samlas in direkt från universiteten och högskolorna via den så kallade ekonomiska mallen. Den ekonomiska statistiken publiceras under våren i statistikdatabasen och även i vår årsrapport.

Uppgifter om uppdragsutbildning kan inte heller hämtas ur register och dessa samlas in via den tekniska mallen.

Registrera uppgifter i UKÄ direkt

Du som ska registrera uppgifter till oss gör det via vår portal UKÄ direkt.

Gå till UKÄ direkt

Sidan uppdaterades den 7 februari 2023