Tekniska mallen

Här kan du hämta den tekniska mallen för uppgifter om uppdragsutbildning.

Den tekniska mallen hanteras av SCB på UKÄ:s uppdrag. Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2018 är desamma för alla lärosäten.

SCB kommer, senast den 18 januari 2019, att skicka ut tomma tekniska mallar till alla lärosäten. Mallarna är anpassade för respektive lärosäte och därmed färdiga att fylla i. Senast den 22 februari 2019 ska de ifyllda tekniska mallarna returneras till SCB.

Här kan du se hur mallen ser ut:

Hämta den tekniska mallen

Kontaktperson på SCB: Lisa Sundling, tfn 010-479 67 22, lisa.sundling@scb.se

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning:

Informationsbrev till lärosätena