Tekniska mallen

Här kan du hämta den tekniska mallen för uppgifter om uppdragsutbildning.

Den tekniska mallen hanteras av SCB på UKÄ:s uppdrag. Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2019 är desamma för alla lärosäten.

Här kan du se hur mallen ser ut:

Hämta den tekniska mallen

Kontaktperson på SCB: Lisa Sundling, tfn 010-479 67 22, lisa.sundling@scb.se

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning:

Informationsbrev till lärosätena