Årsrapporten

Universitetskanslersämbetets årsrapport ger en samlad bild av den svenska högskolan. Årsrapporten beskriver vad som har hänt det senaste året. Den innehåller också långsiktiga trender, tendenser och utmaningar inom högskolan.

Baserad på statistik

Årsrapporten bygger på statistik från flera källor. Framför allt utgår den från registeruppgifter om studenter och personal som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av oss. Du hittar också ekonomiska uppgifter som vi samlar in direkt från lärosätena. Statistiken om forskningspublikationer baseras på data som finns i Kungliga bibliotekets tjänst Swepub.

Innehåll

 • Trender och tendenser i högskolan
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Internationell studentmobilitet
 • Utbildning och arbetsmarknad
 • Högskolans forskning
 • Högskolans personal
 • Högskolans ekonomi och finansiering
 • Internationella jämförelser
 • Nyckeltal
 • Tabeller

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023

Etiketter: Statistik