ENQA

ENQA är en paraplyorganisation som består av nationella kvalitetssäkringsorganisationer.

ENQA skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Dessa går under namnet ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

För att uppfylla ENQA:s krav ska kvalitetssäkringsorganens granskningar vara både kontrollerande och kvalitetsdrivande. Av ESG framgår också att kvalitetssäkringsorganen ska vara oberoende och agera självständigt. Här avses såväl organisatorisk och operativ självständighet som självständighet när det gäller formella beslut.

ENQA:s styrelse beslutade i december 2020 om medlemskap för UKÄ, efter att en oberoende expertgrupp granskat hur UKÄ som kvalitetssäkringsorgan motsvarar de krav som ställs i de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG).

UKÄ anslöt sig också i mars 2021 till EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Läs Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG översättning). Pdf, 181 kB.

Läs ENQAs beslut om UKÄ som medlem. Beslutet är på engelska. Pdf, 149 kB.

Läs bedömargruppens rapport. Rapporten är på engelska. Pdf, 558 kB.

Läs vår självvärderingsrapport. Rapporten är på engelska Pdf, 3 MB..

Läs Villkor för ENQA:s granskning av UKÄ. Rapporten är på engelska. Pdf, 599 kB.

Läs mer om EQAR.

Sidan uppdaterades den 9 mars 2023

Etiketter: ESG