Granskningar

Här är alla just nu pågående granskningar och uppföljningar. Du hittar våra kommande lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar som vi har beslutat om längst ner på den här sidan.

Pågående granskningar

 

Uppföljningar av granskade lärosäten

Ansvarig utredare: Thomas Öst

Kontakt: utvardering@uka.se

Ansvarig utredare: Lotten Glans

Kontakt: utvardering@uka.se

 

Utbildningsutvärderingar

 

Uppföljningar av utvärderade utbildningar

Ansvarig utredare: Tobias Osvald

Kontakt: utvardering@uka.se

 

Sista dagen att inkomma med åtgärdsredovisningen är den 11 mars 2024

 

Samordnad granskning av uppdragsutbildning

Ansvarig utredare: Åsa Johnson.

Läs mer på sidan Uppdragsutbildningen granskas

Kontakt: asa.johnson@uka.se

 

Examenstillståndsprövningar

Ansökningar om examenstillstånd som har kommit in till UKÄ och behandlas just nu.

Lärosäte

Examen

Ansvarig handläggare

Inkom till myndigheten

Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnaiseskolan i undervisningsämnet företagsekonomi

Henrik Holmquist

Våren 2022

Högskolan Dalarna

Förskollärarexamen

Anna Lundberg

Våren 2022

Malmö universitet

Civilingenjörsexamen i datateknik

Oskar Kindberg

Hösten 2022

Stockholms musikpedagogiska institut

Ämneslärarexamen i musik åk 7-9

Nils Olsson

Våren 2023

Högskolan Dalarna

Masterexamen i turismvetenskap

Oskar Kindberg

Våren 2023

Sveriges lantbruksuniversitet

Civilingenjörsexamen

Charlotte Elam

Våren 2023

Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i gymnasieskolan inom
undervisningsämnet matematik

Karin Stenbeck

Hösten 2023

 

Tematiska utvärderingar

Ansvarig utredare: Kristina Sundberg och Karin Stenbeck

Kontakt: utvardering@uka.se

Sista dagen att inkomma med åtgärdsredovisningen är 31 oktober 2023

Ansvarig utredare: Henrik Holmquist

Kontakt: utvardering@uka.se

Sista dagen att inkomma med åtgärdsredovisningen är 1 mars 2024

Ansvarig utredare: Anna Lundberg

Kontakt: utvardering@uka.se

Upptaktsmöte äger rum 10 november 2023 och sista dag för inlämning av självvärdering 19 januari 2024.

 

Tillsyn av kvalitetskrav för högskoleutbildning

Ansvariga utredare: Carl Mikael Bergström och Tobias Osvald

Kontakt: utvardering@uka.se

Beslut förväntas tas i mars eller april 2024

Kommande granskningar

Utbildningsutvärderingar

Ansvarig utredare: Oskar Kindberg

Kontakt: utvardering@uka.se

Utvärderingen startar våren 2024.

Läs Utvärdering av utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen - Förstudie. Pdf, 611 kB.

Kontakt: utvardering@uka.se

Utvärderingen startar våren 2025.

Kontakt: utvardering@uka.se

Utvärderingen startar hösten 2025.

Lärosätesgranskningar

  • Granskningsstart år 2024: Högskolan Dalarna, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Borås
  • Granskningsstart år 2025: Malmö universitet, Marie Cederschiöld högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet högskola
  • Granskningsstart år 2026: Mälardalens universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Beckmans designhögskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms musikpedagogiska institut.

Sidan uppdaterades den 6 december 2023

Etiketter: Granskning