September 2018
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 2018-09-19 Aktuellt
    Den 26-29 augusti hade the European Higher Education Society sin årliga konferens, denna gång på Central European University (CEU) i Budapest. Cirka 250 internationella deltagare från olika delar av högskolesektorn samlades för att lyssna till allt från ledning och styrning av högskolan till kvalitet i högre utbildning.
  • 2018-08-30 Aktuellt
    I april skickade UKÄ ut rapporten Kvalitetssäkring av forskning på remiss till lärosäten, forskningsråd, arbetslivs- och studentorganisationer, och andra intressenter. Svaren är en viktig del i det fortsatta arbetet för att ta fram en vägledning för kommande prövning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning, menar Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.
  • 2018-06-29 Aktuellt
    Efter att ha granskat regeltillämpningen vid Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet kan UKÄ konstatera två områden där lärosätena behöver höja sig: kursvärderingar och studentinflytande.