Får högskolorna ha särskilda antagningsprov för att göra ett urval?

Ja, högskolorna får använda särskilda prov som urvalsgrund till högst en tredjedel av platserna till en utbildning. Om det gäller antagning till en utbildning som leder till en konstnärlig examen får samtliga platser fördelas utifrån särskilda prov.