Vilka lagar handlar om studentinflytande?

De bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och studentkårsförordningen (SF). När förordningarna talar om ”studenter” så betyder det studenter som läser på grundnivå och avancerad nivå samt doktorander som läser på forskarnivå.

Du hittar bestämmelserna här:

Högskolelagen

Högskoleförordningen

Studentkårsförordningen

För lärosäten som inte är statliga, så kallade enskilda utbildningsanordnare, är studentinflytandet inte lika reglerat. Du hittar mer information om vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare här:

Om enskilda utbildningsanordnare (ej statliga lärosäten)

Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina