Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter på utbildningen eller läraren?

En del problem kan lösas exempelvis i dialog direkt med lärosätet. Du kan vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig eller till studierektorn, prefekten eller rektorn. Om du är student kan du också vända dig till studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du kan gå tillväga. Vid vissa universitet och högskolor finns det även en studentombudsman som studenter kan kontakta för råd och stöd. Om problemet ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till oss på UKÄ.

Läs mer i rapporterna:

Lärosätenas klagomålsrutiner

Studentkårernas synpunkter på klagomåls­hanteringen