Vad menas med studentinflytande?

Studentinflytande är enligt högskolelagen din rätt som student att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytande finns bland annat för att säkra att utbildningar har bra kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för högskolornas personal och studenterna.

Högskolelagen slår även fast att universitet och högskolor ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det betyder att studenternas erfarenheter och kunskap ska tas tillvara. Det gäller både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.