Vad gäller för lärosäten som inte är statliga?

Inte alla universitet och högskolor är statliga. En del är så kallade enskilda utbildningsanordnare. Det är icke-statliga universitet eller högskolor som drivs av till exempel stiftelser eller föreningar.

Majoriteten av de enskilda utbildningsanordnarna har bara utbildning inom ett eller ett par områden, som exempelvis vård, psykoterapi eller teologi.

Studentinflytande enligt lagen är din rätt som student att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytande finns bland annat för att säkra att utbildningar håller bra kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för högskolornas och universitetens personal och studenter. Det slås fast i första kapitlet i högskolelagen och gäller även för enskilda utbildningsanordnare. Där står också att högskolor och universitet ska arbeta för att studenterna tar en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen.

För statliga universitet och högskolor är det reglerat hur studentinflytandet ska organiseras. Lärosäten som inte är statliga kan i högre grad själva välja hur de organiserar studentinflytandet. De kan exempelvis bestämma att medlemskap i en studentkår ska vara obligatoriskt för studenterna vid lärosätet.

Exempel på enskilda utbildningsanordnare är Chalmers tekniska högskola, Beckmans Designhögskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Newmaninstitutet.

Följ länken nedan om du vill se den fullständiga listan över enskilda utbildningsanordnare.