Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om anställning, beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet och beslut om behörighet till utbildning. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.

Till Överklagandenämnden för högskolans webbplats