Kan jag överklaga ett beslut?

Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, exempelvis:

  • Att den sökande inte uppfyller kraven på behörighet
  • Att inte få tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet
  • Att inte få ett examensbevis eller kursbevis
  • Att inte få anstånd att påbörja studierna senare eller inte beviljas studieuppehåll
  • Att dra in doktorandens rätt till handledning eller andra resurser
  • Anställning (förutom doktorandanställning)
Du hittar mer information om vilka beslut det gäller på ÖNH:s webbplats.

Till Överklagandenämnden för högskolan