Kan jag överklaga beslut av enskilda utbildningsanordnare?

Enskilda utbildningsanordnare kan ha interna regler för omprövning av sina beslut. För mer information angående detta, vänd dig till det aktuella lärosätet. Beslut av enskilda utbildningsanordnare kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Om lagar och regler som gäller för enskilda utbildningsanordnare