Vad gäller om min examinator och min handledare har olika åsikter om min uppsats?

Det är examinator som sätter betyg på en kurs. Efter att handledaren har gett klartecken till uppsatsen bör examinatorn inte kräva stora förändringar för att godkänna uppsatsen. Det finns inga regler om detta men tydliga kriterier för bedömningen och en bra dialog mellan handledaren och examinatorn kan undvika att sådana situationer uppstår.