Hur många omtentor och praktiktillfällen har jag rätt till?

Det antal tillfällen som en student får göra ett prov eller en praktik är i princip obegränsat. Universitetet och högskolor kan dock själva besluta om en begränsning om lärosätena bedömer att obegränsat antal tillfällen leder till ett orimligt resursslöseri.

En sådan begränsning bör framgå av kursplanen för kursen eller av något annat beslutsdokument vid högskolan. Antalet måste i så fall bestämmas till minst fem om begränsningen avser antal provtillfällen och två om det gäller praktiktillfällen.

Läs mer: Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen Pdf, 67.8 kB.