Hur lång tid får en examinator ta på sig att rätta en tenta?

Det finns inga nationella bestämmelser om rättningstider. En utgångspunkt är förvaltningslagens bestämmelse om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Många universitet och högskolor har riktlinjer om att rättningstiden inte bör vara längre än tre veckor.